« vissza a keresési eredmény listához  
KROKIDOLITICSC: 1314 (2016 november)
Kék azbeszt
Riebekit azbeszt
CAS #: 12001-28-4
ENSZ #: 2212
EINECS #: 601-649-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon légzésvédőt. Használjon zárt rendszert és szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Akut tünetek nem várhatók.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felporszívózni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
VESZÉLY
Rákot okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a tüdőt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
KROKIDOLIT ICSC: 1314
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
LILÁS, KÉKES VAGY ZÖLDES SZÍNŰ, ROSTOS SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: Na2 Fe++3 Fe+++2 Si8 O22 (OH)2
Molekulatömeg: 765.98
Elbomlik 1200° C-on
Relatív sűrűség (víz = 1): 3.3-3.4
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az expozíció főleg belégzés útján történik. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós belégzése azbesztózist (tüdőfibrózis), mellhártya plakkokat, megvastagodást és beszűrődést okozhat. Az anyag emberi rákkeltő. Ez az anyag tüdőrákot, mezoteliómát, gége és petefészek rákot okoz embernél. Korlátozott bizonyíték van arra, hogy az anyag vastagbél, végbél, garat vagy gyomor rákot okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 rost/cm³ mint TWA; A1 (bizonyított emberi rákkeltő).
MAK: rákkeltő kategória: 1.
EU-OEL: 0.1 rost/ml mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
TILOS háztartási porszívót használni az anyag felporszívózására, azt csak speciális készülékkel szabad. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
2. sz. Melléklet: Szálló- és rostszerkezetű porok munkahelyi levegőben megengedett határértékei:
2. Rostszerkezetű porok megengedett koncentrációi rost/cm³-ben.
6. sor: Azbeszt - krokidolit: ÁK: 0,1 rost/cm³. Tulajdonság: k (rákkeltő: 1A).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 650-013-00-6; VESZÉLY; H350 H372; Piktogram: GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45-48/23; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019