« vissza a keresési eredmény listához  
GIPSZ (ÁSVÁNYI)ICSC: 1215 (2009 november)
Kálcium-szulfát-dihidrát
CAS #: 13397-24-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr     Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
GIPSZ (ÁSVÁNYI) ICSC: 1215
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTÁLYOS POR VAGY LABDACSOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: CaSO4. 2H2O
Molekulatömeg: 172.2
Olvadáspont: 100-150° C
Lásd Megjegyzések.
Sűrűség: 2.3 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.24 (nagyon csekély) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós por részecske expozíció hatással lehet a tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 10 mg/m3, mint TWA.
MAK: (inhalálható frakció): 4 mg/m³; terhességi kockázati csoport: C.
MAK: (respirábilis frakció): 1.5 mg/m³; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A természetes formájú gipsz tartalmazhat kristályos szilicium-dioxidot.
A kristályvíz elvesztése okozta látható olvadáspont van megadva.
Lásd ICSC 1589 és ICSC 1734. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
2. sz. Melléklet: szálló és rostszerkezetű porok koncentrációi: 1 Szálló porok megengedett koncentráció: Talkum (azbesztmentes):
1. Szálló porok megengedett koncentráció: Egyéb inert porok: ÁK (inh.): 10 mg/m³; (resp.): 6 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019