« vissza a keresési eredmény listához  
KÁLCIUM-KARBONÁTICSC: 1193 (2012 június)
CAS #: 471-34-1
EINECS #: 207-439-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por belégzését. Használjon helyi elszívást.  Friss levegő. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

A GHS kritériumok szerint veszély osztály nem állapítható meg 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól, alumíniumtól, ammónium-sóktól, fluortól és magnéziumtól. 
CSOMAGOLÁS
 
KÁLCIUM-KARBONÁT ICSC: 1193
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR POR VAGY LABDACSOK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 825° C felett. Ezzel maró kálcium-oxid füstöt képez. Reagál savakkal, alumíniummal, ammónium sókkal, fluorral és magnéziummal. 

Képlet: CaCO3
Molekulatömeg: 100.1
Elbomlik 825° C-on
Sűrűség: 2.8 g/cm³
Oldékonyság vízben, mg/l 25° C-on: 14 (nagyon csekély) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a légutakban és szemen. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag egészségre kifejtett hatásait vizsgálták, de ilyet nem találtak. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
A Kálcium-karbonát előfordul a természetben, mint aragonit és kalcit ásvány (mészkőben,krétában és márványban). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 169).
ÁK: 10 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019