« vissza a keresési eredmény listához  
PERLITICSC: 1141 (2016 november)
CAS #: 93763-70-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por és a köd belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.   
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

A GHS kritériumok szerint veszély osztály nem állapítható meg 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
PERLIT ICSC: 1141
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR ~ SZÜRKE POR. SZAGTALAN, HA TISZTA. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Nincs adat. 


Olvadáspont: >1093° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.2-2.4 (nyers)
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.05-0.3 (expandált)
Oldékonyság vízben: csekély 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az expozíció főleg belégzés útján történik. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ez a kártya az <1% kristályos szilicium-dioxidot tartalmazó perlitre vonatkozik.
Az expandált (magas hőmérsékleten kezelt) perlit pelyhes részecske.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ha a perlite több, mint 1% kristályos szilicium-dioxidot tartalmaz, lásd ICSC0808 Kvarc kártyát is. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019