« vissza a keresési eredmény listához  
SZILICIUM-KARBID (nem rostos)ICSC: 1061 (2004 október)
Szilicium-monokarbid
CAS #: 409-21-2
EINECS #: 206-991-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr      
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
SZILICIUM-KARBID (nem rostos) ICSC: 1061
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA ~ ZÖLD ~ KÉK ~ FEKETE KRISTÁLYOK, A TISZTASÁGTÓL FÜGGŐEN 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: SiC
Molekulatömeg: 40.1
Szublimációs pont: 2700° C
Sűrűség: 3.2 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 10 mg/m3, mint TWA.
TLV: (respirábilis frakció): 3 mg/m3, mint TWA.
MAK: rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ez a kártya nem vonatkozik a "rostos" vagy "bajusz-szerű" szilicium-karbidra.
Kevert por helyzetekben van bizonyíték fibrózisra, aminek a kockázata emelkedett tbc-ben szenvedő személyekben.
Nincs bizonyíték arra, hogy a (nem rostos) szilikon-karbid fibrózist okozna más porok jelenléte nélkül. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019