« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-JODID (VÍZMENTES)ICSC: 1009 (2005 április)
Nátrium-monojodid
CAS #: 7681-82-5
EINECS #: 231-679-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Fejfájás.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
NÁTRIUM-JODID (VÍZMENTES) ICSC: 1009
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ FEHÉR HIGROSZKÓPOS KRISTALYOK VAGY FEHÉR POR. BARNÁVÁ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ezzel jód füstöket képez. 

Képlet: NaI
Molekulatömeg: 149.9
Forráspont: 1304° C
Olvadáspont: 660° C
Sűrűség: 3.67 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 184  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul , különösen por esetében. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lenyelése hatással lehet a pajzsmirigyre. Okozhat szisztémás szenzibilizációt. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.01 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az egészségi hatások a Nátrium-jodid dihidrátra is vonatkoznak CAS 13517-06-1..
A szisztémás szenzibilizáció tünetei közé tartozik a légúti obstrukció és a különböző bőrreakciók, sőt akár az anafilaksziás sokk.
A terhesség alatti expozíció befolyásolhatja az újszülött pajzsmirigy működését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019