« vissza a keresési eredmény listához  
KOBALT-KARBONILICSC: 0976 (2014 április)
Dikobalt-oktakarbonil
Kobalt-tetrakarbonil
Oktakarbonil-dikobalt
CAS #: 10210-68-1
ENSZ #: 3124
EINECS #: 233-514-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Önmelegedő. Levegőnek kitéve meggyulladhat. Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet oxidálószerekkel.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Fájdalom. Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Torokfájás. Lásd Megjegyzések.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxic
VESZÉLY
Önmelegedő; meggyulladhat
Belélegezve halálos
Lenyelve ártalmas
Okozhat légúti irritációt
Lásd Megjegyzések. 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; 4.2; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve oxidálószerektől. Jól zárva. Vegye figyelembe a gyártó helyes tárolási körülményekre vonatkozó előirásait. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KOBALT-KARBONIL ICSC: 0976
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
NARANCSSÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik melegítve. Lebomlik levegő hatására. Így mérgező szén-monoxid és kobalt füstöket képez. Reagál oxidálószerekkel. Ez tűzveszélyt okoz. 

Képlet: C8O8Co2 / (OC)3Co(CO)2Co(CO)3
Molekulatömeg: 341.9
Elbomlik 52° C-on
Olvadáspont: 51° C
Sűrűség (20° C-on): 1.7 g/cm³
Oldékonyság vízben 20° C-on: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: ~ 200  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. Az anyag súlyosan irritálja a légutakat. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat; szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Co): 0.1 mg/m3, mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően.
Egyes gyártók más hatások szerint jelölik eztaz anyagot - többek között allergiás bőr reakció, rák, reproduktív hatások, célszervi toxicitás (ismételt expozíciiót követően) vagy hosszútávú vizi környzeti hatások - de nem találhatók kielégítő adatok ennek a GHS osztályozásnak az alátámasztására. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019