« vissza a keresési eredmény listához  
GRAFIT (TERMÉSZETES)ICSC: 0893 (2017 április)
Ásványi szén
CAS #: 7782-42-5
EINECS #: 231-955-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Durvaság.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés     A szájat ki kell öblíteni. Pihenés. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Azután bő vízzel le kell mosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

A GHS kritériumok szerint veszély osztály nem állapítható meg 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
GRAFIT (TERMÉSZETES) ICSC: 0893
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEKETE PELYHEK, RÖGÖK, POR VAGY FORGÁCS. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C
Atomtömeg: 12
Szublimációs pont: 3652° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.09-2.23
Oldékonyság vízben: oldhatatlan 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A porok ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Okozhat grafit penumokoniózist. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (respirábilis frakció): 2 mg/m3, mint TWA.
MAK: (inhalálható frakció): 4 mg/m³.
MAK: (respirábilis frakció): 0.3 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: C; rákkeltő kategória: 4 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A szintetikus és természetes grafit keverve lehet és sok grafit termék szándékos adalékokat tartalmaz mint krisztobalit, agyag, szén, és ásványolaj termékek. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019