« vissza a keresési eredmény listához  
OXIGÉN-DIFLUORIDICSC: 0818 (2007 április)
Oxigén-fluorid
Fluor-monoxid
Difluorid-monoxid
CAS #: 7783-41-7
ENSZ #: 2190
EINECS #: 231-996-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  Tűz és robbanás kockázatát okozza. Keveréke vízzel vagy vízgőzzel hevesen robban szikragyújtás hatására.      A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Nehézlégzés. Torokfájás. Lásd Megjegyzések.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Lásd Megjegyzések.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. 
Szem Könnyezés.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam circlecylinder;gasskull;toxic
VESZÉLY
Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belélegezve halálos 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 5.1 és 8 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
 
OXIGÉN-DIFLUORID ICSC: 0818
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Reagál sok anyaggal, pl. nem-fémekkel, mint a vörös foszfor és bór por és porózus anyagokkal, mint szilicium-dioxid, timföld és faszén. Ha érintkezik gőzzel robbanást okoz. 

Képlet: OF2
Molekulatömeg: 54.0
Forráspont: -145° C
Olvadáspont: -224° C
Oldékonyság vízben, ml/100ml 0° C-on: 6.8 (lassan reagál)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.9  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag veszélyes mennyiségben felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. Az anyag irritálja a légutakat. Ezen gáz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az expozíció kissé a határérték felett, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (plafon érték): 0.05 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019