« vissza a keresési eredmény listához  
LITIUM-HIDRIDICSC: 0813 (2014 április)
CAS #: 7580-67-8
ENSZ #: 1414
EINECS #: 231-484-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Lásd Kémiai veszélyek.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng. Lásd Kémiai veszélyek.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Vizes szer, Hab, Szén-dioxid használata TILOS! Használjon inert gázt, száraz homokot, speciális port.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Hányinger. Hányás. Légszomj.  Használjon zárt rendszert vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Tilos szájból-szájba lélegeztetni! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Hólyagok. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. A ruházatot zárható tegye tartályba. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás. Hányinger. Hasi fájdalom. Égő érzés. Hányás. Hasmenés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlött anyagot fedje be száraz porral. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccorr
VESZÉLY
Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
Belélegezve halálos
Lenyelve mérgező
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4-3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Szárazon. Tartsa ásványi olaj vagy inert gáz alatt. Hűvösen. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni. 
LITIUM-HIDRID ICSC: 0813
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN FEHÉR ~ SZÜRKE HIGROSZKÓPOS VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. SÖTÉTTÉ VÁLIK, HA FÉNYNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Ezzel irritáló lúgos füstöket képez. Az anyag spontán meggyulladhat nedves levegővel érintkezve. Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel, halogénezett szénhidrogénekkel és savakkal. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Hevesen reagál vízzel. Ezzel maró litium-hidroxid füstöt képez. 

Képlet: LiH
Molekulatömeg: 7.95
Elbomlik 850° C-on
Olvadáspont: 680° C
Sűrűség: 0.8 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Öngyulladási hőmérséklet: 200° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Inhalációja okozhat súlyos torok duzzanatot. Nagy koncentráció belégzése tüdőödémát okozhat, de csak a maró hatás szemen és felső légutakban megnyilvánuló, kezdeti tüneteit követően. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 0.05 mg/m³ (plafon érték).
EU-OEL: (inhalálható frakció): 0.02 mg/m³ mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Hevesen reagál olyan tűzoltó anyagokkal, mint: a víz, a szén-dioxid és a hab. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 193).
CK: 0,02 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019