« vissza a keresési eredmény listához  
LITIUMICSC: 0710 (1999 március)
CAS #: 7439-93-2
ENSZ #: 1415
EINECS #: 231-102-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik gyúlékony anyagokkal vagy vízzel.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet vízzel.    Használjon speciális port. Víz használata TILOS! Más szer használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés. Légszomj. Torokfájás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Bőrégés. Fájdalom. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Hasi fájdalom. Égő érzés. Hányinger. Sokk vagy ájulás. Hányás. Gyengeség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Konzultáljon szakértővel! TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett száraz, fém, zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4-3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, savaktól, halonoktól és más összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Szárazon. Tartsa ásványi olaj alatt. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes. 
LITIUM ICSC: 0710
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
LÁGY EZÜSTFEHÉR FÉM. SÁRGÁVÁ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Az anyag , ha finoman szétszórt spontán meggyulladhat levegővel érintkezve. Hevítve mérgező füstök keletkeznek. Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, savakkal és sok vegyülettel (szénhidrogének, halogének, halonok, beton, homok és azbeszt). Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál vízzel. Ezzel fokozottan tűzveszélyes hidrogén gázt és maró litium-hidroxid füstöt képez. 

Képlet: Li
Atomtömeg: 6.9
Forráspont: 1336° C
Olvadáspont: 180.5° C
Sűrűség: 0.5 g/cm³
Oldékonyság vízben: heves reakció
Gőznyomás, Pa 723° C-on: 133
Öngyulladási hőmérséklet: 179° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 0.2 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 003-001-00-4; VESZÉLY; H260 H314 EUH014; Piktogram: GHS02 GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, C; R: 14/15-34; S: (1/2)-8-43-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019