« vissza a keresési eredmény listához  
MAGNÉZIUM (FORGÁCS)ICSC: 0701
2011 június
CAS #: 7439-95-4
ENSZ #: 1869
EINECS #: 231-104-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes ha finoman elosztott formában van. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Lásd Megjegyzések.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet vízzel vagy semmilyen más anyaggal.    Használjon száraz homokot, speciális port. Vizes szer, Szén-dioxid, Más szer használata TILOS!   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Lásd Megjegyzések.    Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Égő érzés a szájban és a mellkasban és a gyomorban.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett száraz tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flame
VESZÉLY
Tűzveszélyes szilárd anyag
Önmelegedő; meggyulladhat
Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve más összeférhetetlen anyagoktól. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes. 
MAGNÉZIUM (FORGÁCS) ICSC: 0701
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
EZÜSTFEHÉR FÉMES VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál vízzel. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Ha érintkezik sok más anyaggal veszélyes reakciót okozhat. Lebomlik hevítésre. Ezzel mérgező és irritáló füstöket képez. 

Képlet: Mg
Atomtömeg: 24.3
Forráspont: 1100° C
Olvadáspont: 649° C
Sűrűség: 1.7 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy lánggal ég.
A szemkárosodás megelőzése érdekében, ne nézzen direkt a magnézium tűzre.
Magnesium powder could be present with pellets. It is strongly recommended to consult the card for magnesium powder.
Lásd ICSC 0289.
Hevesen reagál olyan tűzoltószerekkel, mint víz, por, szén-dioxid, halonok és habok. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F; H: 11-15; S: (2)-7/8-43 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018