« vissza a keresési eredmény listához  
MAGNÉZIUM (FORGÁCS)ICSC: 0701 (2011 június)
CAS #: 7439-95-4
ENSZ #: 1869
EINECS #: 231-104-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes ha finoman elosztott formában van. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Lásd Megjegyzések.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet vízzel vagy semmilyen más anyaggal.    Használjon száraz homokot, speciális port. Vizes szer, Szén-dioxid, Más szer használata TILOS!   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Lásd Megjegyzések.    Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Égő érzés a szájban és a mellkasban és a gyomorban.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett száraz tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flame
VESZÉLY
Tűzveszélyes szilárd anyag
Önmelegedő; meggyulladhat
Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve más összeférhetetlen anyagoktól. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes. 
MAGNÉZIUM (FORGÁCS) ICSC: 0701
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
EZÜSTFEHÉR FÉMES VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál vízzel. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Ha érintkezik sok más anyaggal veszélyes reakciót okozhat. Lebomlik hevítésre. Ezzel mérgező és irritáló füstöket képez. 

Képlet: Mg
Atomtömeg: 24.3
Forráspont: 1100° C
Olvadáspont: 649° C
Sűrűség: 1.7 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy lánggal ég.
A szemkárosodás megelőzése érdekében, ne nézzen direkt a magnézium tűzre.
A Magnézium por labdacs formában is lehet. Erősen ajánlott a magnézium por kártyát is tanulmányozni (ICSC 0289).
Lásd ICSC 0289.
Hevesen reagál olyan tűzoltószerekkel, mint víz, por, szén-dioxid, halonok és habok. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 012-002-00-9; VESZÉLY; H228 H261 H252; Piktogram: GHS0; Megjegyzés: T.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F; R: 11-15; S: (2)-7/8-43 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019