« vissza a keresési eredmény listához  
KLÓR-TRIFLUORIDICSC: 0656 (1997 szeptember)
Klór-fluorid
CAS #: 7790-91-2
ENSZ #: 1749
EINECS #: 232-230-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik vízzel vagy szerves anyagokkal.  NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal. NEM érintkezhet vízzel.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Torokfájás. Nehézlégzés. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Súlyos bőrégés. Fájdalom. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések. Látásvesztés.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! KIFEJEZETTEN klór-trifluorid ELLEN HATÁSOSKÉNT AJÁNLOTT teljes védőruházat, beleértve a független levegőellátású légzőkészüléket. Szellőztetés. A gáz forrását el kell zárni, ha lehetséges. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 5.1 és 8 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel, takarmánnyal és gyúlékony anyagokkal együtt. 
KLÓR-TRIFLUORID ICSC: 0656
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ MAJDNEM SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 220° C felett. Így mérgező gázok képződnek mint klór és fluor vegyületek. Hevesen reagál vízzel és üveggel. Reagál mindefajta műanyaggal, gumival és gyantákkal, kivéve az erősen fluorozott polimereket. Ezen anyaggal érintkezve a legtöbb gyúlékony anyag spontán meggyulladhat. Hevesen reagál oxidálható anyagokkal, fémekkel és fém-oxidokkal. Ha érintkezik szerves anyagokkal robbanást okoz. Ha érintkezik savakkal erősen mérgező füst kibocsátást okoz. 

Képlet: ClF3
Molekulatömeg: 92.5
Forráspont: 12° C
Olvadáspont: -76° C
Oldékonyság vízben: reakció
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.18  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Belégzése tüdőödémát okozhat. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Minden olyan berendezést alaposan át kell öblíteni inert gázzal a megnyitás előtt, amely Klór-trifluoridot tartalmazott.
Hevesen reagál tűzoltó anyagokkal, mint a víz.
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni.
A szivárgó palackot NE locsolja vízzel (a palack korrodálódásának megelőzése érdekében).
Lásd ICSC 0283. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 134 - Fluoridok, mint F).
ÁK: 2,5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet fluorid; 42 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
Vizelet fluorid: 24 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Következő műszak előtt.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019