« vissza a keresési eredmény listához  
CINK-FOSZFIDICSC: 0602 (2001 március)
Tricink-difoszfid
CAS #: 1314-84-7
ENSZ #: 1714
EINECS #: 215-244-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de vízzel vagy nedves levegővel érintkezve tűzveszélyes gázokat képez.    NEM érintkezhet savakkal, vízzel vagy oxidálószerekkel.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Fáradtság. Hányinger. Hasmenés. Hányás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Égő érzés.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Fájdalom. Fénykerülés.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Koordináció hiánya. Fáradtság. Hányás. Köhögés. Hasmenés. Szédülés. Fejfájás, Nehézlégzés. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Lásd Megjegyzések. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett száraz tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
Lenyelve halálos
Bőrrel érintkezve ártalmas
Szemirritációt okoz
Károsítja a központi idegrendszert lenyelés esetén
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén lenyelve károsítja a májat és a vesét
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4-3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, savaktól és víztől. Szárazon. Hűvösen. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
CINK-FOSZFID ICSC: 0602
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ, SZÜRKE KRISTÁLYOK, POR VAGY PASZTA. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre és savakkal érintkezve. Lebomlik lassan vízzel érintkezve. Ezzel mérgező és tűzveszélyes foszfor-oxid és cink-oxid füstöket és foszfint képez. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűzveszélyt okoz. 

Képlet: Zn3P2
Molekulatömeg: 258.1
Forráspont: 1100° C
Olvadáspont: 420° C
Sűrűség: 4.6 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik, lassan lebomlik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a légutakat. Az anyag hatással lehet a májra, a vesére, a szívre és az idegrendszerre. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. A lebomlási termékek (foszfin) belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat , különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet az idegrendszerre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (respirábilis frakció): 0.1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(4); terhességi kockázati csoport: C.
MAK: (inhalálható frakció): 2 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a madarakra és az emlősökre. 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál olyan tűzoltó anyagokkal, mint: a víz és a szén-dioxid.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Ha az áldozat lenyelést követően hány, a hányadékot műanyag zacskóba kell gyűjteni a foszfin kibocsátás elkerülése céljából.
Lásd ICSC 0694.
Az EU kiegészítő veszélyességi mondat EUH029 („Vízzel érintkezve mérgező gázokat szabadít fel”) és EUH032 („savakkal való érintkezés nagyon mérgező gázokat bocsát ki”) alkalmazható. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-006-00-9; VESZÉLY; H260 H300 H400 H410 EUH29 EUH32; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS09; Megjegyzés: T.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, T+, N; R: 15/29-28-32-50/53; S: (1/2)-3/9/14-30-36/37-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019