« vissza a keresési eredmény listához  
TETRAFLUORMETÁNICSC: 0575 (2013 április)
Freon 14
Halon 14
Szén-tetrafluorid
CAS #: 75-73-0
ENSZ #: 1982
EINECS #: 200-896-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Zavartság. Szédülés. Fejfájás. Szabálytalan pulzus. Öntudatlanság. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A GÁZZAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem A GÁZZAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Viseljen arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cylinder;gascancer;health haz
FIGYELEM
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Károsíthatja a szív-érrendszert 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.2 

TÁROLÁS
Hűvösen. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Jól zárva. Elkülönítve fémporoktól. 
CSOMAGOLÁS
 
TETRAFLUORMETÁN ICSC: 0575
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SZINTELEN SŰRITETT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Lebomlik 52° C felett. Ezzel hidrofluor-savat képez. Összeférhetetlen bizonyos fémporokkal (alumínium, cink, berillium). 

Képlet: CF4
Molekulatömeg: 88.01
Forráspont: -127.8° C
Olvadáspont: -183.6° C
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.04
Öngyulladási hőmérséklet: >1100° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az expozíció hideg gáz formában okozhat fagyást. Az anyag hatással lehet a szív-érrendszerre. Okozhat szív rendellenességet. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat eszméletlenséget. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Ha az anyag kiszabadul, zárt térben fulladást okozhat a levegő oxigén tartamának csökkenése következtében. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni, mert maradandó. 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019