« vissza a keresési eredmény listához  
ALUMINIUM-FOSZFIDICSC: 0472 (2018 május)
CAS #: 20859-73-8
ENSZ #: 1397
EINECS #: 244-088-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de vízzel vagy nedves levegővel érintkezve tűzveszélyes gázokat képez. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik vízzel, nedves levegővel, hővel vagy sok anyaggal.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet vízzel, hővel vagy sok más anyaggal.    Használjon száraz port, száraz homokot, szén-dioxidot. Víz használata TILOS!   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Légszomj. Fejfájás. Szédülés. Hányinger. Hányás. Hasmenés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Tilos szájból-szájba lélegeztetni! Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr Vörösség. Égő érzés.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasmenés. Hasi fájdalom. Fejfájás, Görcsök. Sokk vagy ájulás. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS a csatornába belemosni! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedje be száraz földdel, száraz homokkal vagy műanyag takaróval. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxicenviro;aqua
VESZÉLY
Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
Lenyelve vagy belélegezve halálos
Bőrrel érintkezve mérgező
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4-3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Szárazon. Hűvösen. Tűzbiztos módon. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve víztől, más összeférhetetlen anyagoktól és élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ALUMINIUM-FOSZFID ICSC: 0472
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
DARK GREY VAGY SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik vízzel vagy nedvességgel érintkezve. Ezzel fokozottan tűzveszélyes képez. Ez mérgezés, tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: AlP
Molekulatömeg: 58
Olvadáspont: 2500° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.9
Oldékonyság vízben: reakció 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A lebomlási termékek (foszfin) belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az anyag hatással lehet a szív-érrendszerre, az idegrendszerre, a légutakra, a májra és a vesére. Okozhat működés károsodást, légzési elégtelenséget, szapora szívverést és kómát. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. A levegő nedvessége vagy a verejték hatására bekövetkező hidrolízis következtében foszfin keletkezhet, ami belélegezhető. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Méregközponthoz vagy szakértőhöz kell fordulni további információért. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-004-00-8; VESZÉLY; H260 H300 H311 H330 H400; Piktogram: GHS02 GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, T+, N; R: 15/29-28-32-50; S: (1/2)-3/9/14-30-36/37-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019