« vissza a keresési eredmény listához  
TITÁN-DIOXIDICSC: 0338 (2019 november)
CAS #: 13463-67-7; 1317-70-7; 1317-80-2
EINECS #: 236-675-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében: a megfelelő tűzoltószert kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Kerülje el a por belégzését.   
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
VESZÉLY
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a légzőrendszert
Feltételezhetően rákot okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Tárolja fedett tartályokban 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
TITÁN-DIOXID ICSC: 0338
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: TiO2
Molekulatömeg: 79.9
Forráspont: 2500-3000° C
Olvadáspont: 1855° C
Sűrűség: 3.9-4.3 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a por belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós expozíció hatással lehet a tüdőre. Okozhat krónikus gyulladást. Ez az anyag belélegezve lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 0.3 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A különböző formák CAS számai: CAS 13463-67-7 (anatáz/rutil); CAS 1317-70-7 (anatáz); CAS 1317-80-2 (rutil).
Lásd ICSC 1782: az anyag nanoformája. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
Megjegyzés:  

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019