« vissza a keresési eredmény listához  
DIATOMAFÖLD (NEM KALCINÁLT)ICSC: 0248 (2001 március)
Amorf diatomaföld
Diatomit, nem kalcinált
Diatomaföld, természetes
CAS #: 61790-53-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Durvaság.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
DIATOMAFÖLD (NEM KALCINÁLT) ICSC: 0248
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FINOM FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
Magas hőmérsékletre hevítve az anyag kristályos sziliciummá alakul (lásd: ICSC 0809 Krisztobalit). 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: SiO2
Molekulatömeg: 60.8
Forráspont: >2200° C
Olvadáspont: 1710° C
Sűrűség: 2.3 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a tüdőre. Okozhat enyhe fibrózist. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 4 mg/m³; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az irodalom szerint a fibrózis a kristályos szennyezéseknek tulajdonítható.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Másik szinonima: Kieselguhr. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
2. Melléklet: Szálló- és rostszerkezetű porok koncentrációi mg/m³-ben
1. Szállóporok megengedett koncentrációi, Sor:14: Egyéb inert porok.
ÁK: belélegezhetõ: 10 mg/m³; respirábilis: 6 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019