« vissza a keresési eredmény listához  
ÜVEGGYAPOTICSC: 0157 (2012 június)


  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Viszketés.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Akut tünetek nem várhatók.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

A GHS kritériumok szerint veszély osztály nem állapítható meg 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
ÜVEGGYAPOT ICSC: 0157
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN, SZINTELEN ~ KRÉMSZINŰ KRISTÁLYOS ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 


Relatív sűrűség (víz = 1): 2.5-2.6
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az expozíció főleg belégzés útján történik. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen, légutakban és bőrön. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós expozíció hatással lehet a tüdőre. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az üveggyapot üvegből gyártott amorf szilikát.
Tartalmazhat kötőanyagot és olajat a por csökkentésére.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A szigetelő üveggyapot, a folytonos üvegszál, a kőzetgyapot (ICSC 0194) és a salakgyapot (ICSC 0195) nem osztályozhatók rákkeltőként.
Egyes speciális célú üvegrostok lehetséges rákkeltők. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
2. sz. Melléklet: Szálló- és rostszerkezetű porok koncentrációi munkahelyi levegőben megengedett határértékei.
2. Rostszerkezetű porok megengedett koncentrációi megengedett koncentráció rost/cm³ -ben.
Mesterséges ásványi rostok: üveggyapot: 1,0 rost/cm³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 650-016-00-2; FIGYELMEZTETÉS; H351; Piktogram: GHS08; Megjegyzés: AQR.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019