« vissza a keresési eredmény listához  
KLÓR-DIOXIDICSC: 0127 (1999 október)
Klór-oxid
Klór-peroxid
Klór(4)oxid
CAS #: 10049-04-4
EINECS #: 233-162-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  Tűz és robbanás kockázatát okozza. Lásd Kémiai veszélyek.  NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak!  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Nehézlégzés. Hányinger. Légszomj. Torokfájás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól és redukálószerektől. Hűvösen. Sötétben tartandó. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
KLÓR-DIOXID ICSC: 0127
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ VÖRÖS-SÁRGA GÁZ 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Robbanhat hevítésre vagy napfénynek kitéve vagy ütés/rázkódás hatására vagy szikra hatására. Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Hevesen reagál szerves anyagokkal, foszforral, kálium-hidroxiddal és kénnel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Reagál vízzel. Ezzel sósavat és klórsavat képez. 

Képlet: ClO2
Molekulatömeg: 67.5
Forráspont: 11° C
Olvadáspont: -59° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.6 (folyadék 0°C)
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.8
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 101
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.3
Robbanási határok, térf% levegőben: >10 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Ezen gáz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a tüdőre. Okozhat krónikus hörghurutot. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (plafon érték): 0.1 ppm mint STEL.
MAK: 0.28 mg/m³, 0.1 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 017-026-01-0; VESZÉLY; H301 H314 H400; Piktogram: GHS06 GHS05 GHS09; Megjegyzés: B.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O, T+, N; R: 6-8-26-34-50; S: (1/2)-23-26-28-36/37/39-38-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019