« vissza a keresési eredmény listához  
KERÁMIA ROSTOK (ALUMINIUM-SZILIKÁT)ICSC: 0123
Refrakter kerámia rostok
RCF
2012 június
CAS #: 142844-00-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt. Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Viszketés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Akut tünetek nem várhatók.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felszívni (lásd Megjegyzések) vagy gondosan zárható tartályokba söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
FIGYELEM
Feltételezhetően rákot okoz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén belélegezve károsíthatja a tüdőt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
 
KERÁMIA ROSTOK (ALUMINIUM-SZILIKÁT) ICSC: 0123
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN, SZINTELEN ~ KRÉMSZINŰ KRISTÁLYOS ANYAG. 1000°C FÖLÉ HEVÍTVE KRISTÁLYOS ANYAGOT KÉPEZ. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 


Olvadáspont: 1700-2040° C
Sűrűség: 2.6-2.7 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az expozíció főleg belégzés útján történik. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a légutakban, szemen és bőrön. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós expozíció hatással lehet a tüdőre. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV :.
MAK : 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az 1000° C fölé hevített kerámia rostokból keletkező kristályos anyagok, mint a kristályos szilicium, lehetséges, hogy a dolgozók fokozott tüdőrák kockázatát jelentik.
TILOS háztartási porszívót használni az anyag felporszívózására, azt csak speciális készülékkel szabad.
Az exponált dolgozók időszakos orvosi vizsgálata ajánlott.
Az Európai Bizottság Foglalkozási Expozíciós Határértékek Tudományos Bizottságának osztályozása szerint a refrakter kerámia rostok a „C” rákkeltő kategóriába tartoznak (genotoxikus rákkeltő, amelynél gyakorlati határérték megállapítható). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: 1.2.2. Rostszerkezetű porok megengedett koncentrációi rost/cm³ -ben:
Egyéb rostszerkezetű porok: 1 rost/cm³.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; H: 49-38; S: 53-45; Megjegyzés: A, R 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018