« vissza a keresési eredmény listához  
METIL-BROMIDICSC: 0109 (2009 november)
Bróm-metán
Monobrómmetán
CAS #: 74-83-9
ENSZ #: 1062
EINECS #: 200-813-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik alumíniummal, cinkkel, magnéziummal vagy oxigénnel.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet alumíniummal, cinkkel, magnéziummal vagy tiszta oxigénnel.    Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben a megfelelõ tűzoltó anyaggal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! ELSŐSEGÉLY: HASZNÁLJON SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZT! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Szédülés. Fejfájás. Hasi fájdalom. Hányás. Gyengeség. Légszomj. Zavartság. Hallucináció. Beszédképtelenség. Koordinációs zavar. Görcsök. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Fülcsengés. Viszketés. Égő érzés. Vörösség. Hólyagok. Fájdalom. A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS. Továbbá lásd Belégzés.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Időleges látásvesztés.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belélegezve halálos
Bőr- és szemirritációt okoz
Károsítja a tüdőt, a vesét és a központi idegrendszert belélegezve
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a májat, a vesét és a központi idegrendszert
Károsítja az emberi egészséget és a környezetet a légkör felső rétegében lévő ózonréteg pusztítása révén 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. Elkülönítve erős oxidálószerektől, alumíniumtól és oxigént tartalmazó palackoktól. Hűvösen. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
METIL-BROMID ICSC: 0109
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve hidrogén-bromidot, brómot és szén-oxibromidot. Reagál erős oxidálószerekkel. Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. Megtámadja az alumíniumot, a cinket és a magnéziumot. Ezzel pirofóros vegyületeket képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: CH3Br
Molekulatömeg: 94.9
Forráspont: 4° C
Olvadáspont: -94° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.7 (folyadék 0°C)
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 1.5
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1893
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.3
Lobbanáspont: 194° C
Öngyulladási hőmérséklet: 537° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 10-16
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.19  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és a bőrön keresztül gőzként is. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag folyadék formában súlyosan irritálja a bőrt. Az anyag folyadék formában irritálja a szemet és a légutakat. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a vesére. A hatások akár 48 órával késleltetve jelentkezhetnek. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet az idegrendszerre, a vesére és a májra. Okozhat kóros működést. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: csúcs korlátozási kategória: I/(2); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Kerülje el az anyag környezetbe engedését, mert károsítja az ózon réteget. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Az idegrendszeri toxicitás tünetei késhetnek néhány órát.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 201).
ÁK: 10 mg/m³, CK: 10 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-002-00-2; VESZÉLY; H341 H331 H301 H373 H3195 H335 H315 H400 H420; Piktogram: GHS04 GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/25-36/37/38-48/20-68-50-59; S: (1/2)-15-27-36/39-38-45-59-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019