« vissza a keresési eredmény listához  
TALLIUMICSC: 0077 (2013 április)
Ramor
Tallium (fém)
CAS #: 7440-28-0
ENSZ #: 1707
EINECS #: 231-138-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.    ELŐZZE MEG A KIPORZÁST!  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

Lásd Megjegyzések.   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Akut tünetek nem várhatók.  Használjon szellőztetést.   
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Fejfájás, Gyengeség. Izomfájdalom. Homályos látás. Nyugtalanság. Görcsök. Szapora szívverés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve halálos
Károsíthatja a gyomor-bél traktust és az idegrendszert lenyelve 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős savaktól, fluortól, más halogénektől és élelemtől és takarmánytól. Csak az eredeti tartályban tárolja. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
TALLIUM ICSC: 0077
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
KÉKESFEHÉR, NAGYON LÁGY FÉM. SZÜRKÉVÉ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős redukálószer. Reagál erős savakkal. Reagál fluorral és más halogénekkel szobahőn. 

Képlet: Tl
Atomtömeg: 204.4
Forráspont: 1457° C
Olvadáspont: 304° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 11.9
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Lenyelése hatással lehet a gyomor-bélrendszerre és az idegrendszerre. Lenyelése hajhullást okozhat. Lenyelése nagy mennyiségben halált okozhat. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 0.02 mg/m3, mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Az idegrendszeri rendellenesség tünetei csak néhány nap múlva jelentkeznek.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A talliumot rendszerint ásványolaj alatt vagy argon atmoszférában tartják.
A Tallium sóknak eltérő toxikológiai tulajdonságai lehetnek.
Lásd ICSC 0336 és 1221. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 284 -Tallium oldható vegyületetei, Tl-ra számítva).
ÁK: 0,1 mg/m³, CK: 0,2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 081-001-00-3; VESZÉLY; H330 H300 H373 H413; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+; R: 26/28-33-53; S: (1/2)-13-28-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019