« vissza a keresési eredmény listához  
TALLIUMICSC: 0077
Ramor
Tallium (fém)
2013 április
CAS #: 7440-28-0
ENSZ #: 1707
EINECS #: 231-138-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.    ELŐZZE MEG A KIPORZÁST!  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

Lásd Megjegyzések.   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Akut tünetek nem várhatók.  Használjon szellőztetést.   
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Fejfájás, Gyengeség. Izomfájdalom. Homályos látás. Nyugtalanság. Görcsök. Szapora szívverés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve halálos
Károsíthatja a gyomor-bél traktust és az idegrendszert lenyelve 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős savaktól, fluortól, más halogénektől és élelemtől és takarmánytól. Csak az eredeti tartályban tárolja. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
TALLIUM ICSC: 0077
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
KÉKESFEHÉR, NAGYON LÁGY FÉM. SZÜRKÉVÉ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős redukálószer. Reagál erős savakkal. Reagál fluorral és más halogénekkel szobahőn. 

Képlet: Tl
Atomtömeg: 204.4
Forráspont: 1457° C
Olvadáspont: 304° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 11.9
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Lenyelése hatással lehet a gyomor-bélrendszerre és az idegrendszerre. Lenyelése hajhullást okozhat. Lenyelése nagy mennyiségben halált okozhat. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (inhalálható frakció): 0.02 mg/m3, mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Az idegrendszeri rendellenesség tünetei csak néhány nap múlva jelentkeznek.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Thallium metal is usually kept under mineral oil or an argon atmosphere.
A Tallium sóknak eltérő toxikológiai tulajdonságai lehetnek.
Lásd ICSC 0336 és 1221. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+; H: 26/28-33-53; S: (1/2)-13-28-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018