« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
2,2-DIMETHYLPROPANEICSC: 1773 (אפריל 2014)
CAS #: 463-82-1
מספר או"מ: 2044
EC Number: 207-343-7

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק באופן קיצוני.  תערובות גז/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות.  יש לנתק את האספקה; אם לא אפשרי ואין סיכון לסביבה, יש לתת לאש לשרוף את עצמו. במקרים אחרים יש לכבות עם אבקה, קצף, פחמן דו חמצני .  במקרה של שריפה: יש לקרר את הגליל על ידי ריסוס במים. 

   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה סחרחורת. ישנוניות. כאב ראש.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור במגע עם נוזל: כוויות קור.  כפפות מבודדות קור.  יש לשטוף תחילה עם כמות גדולה של מים במשך 15 דקות לפחות, ולאחר מכן להסיר בגדים מזוהמים ולשטוף שוב. 
עיניים במגע עם הנוזל: כווית קור.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה      

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש לסלק כל מקור הצתה. יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: מסנן גזים ואדים אורגניים מותאם לריכוז החומר באוויר. יש לנתק את הגליל במידת האפשר. יש לבודד את האזור עד שהגז התפזר. יש לסלק הגז עם תרסיס מים עדין. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flamecylinder;gasexcl mark;warn
סכנה
גז דליק באופן קיצוני.
מכיל גז בלחץ; עלול להתפוצץ אם מחומם.
עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 2.1 

אחסון
מוגן אש. קריר. 
אריזה
 
2,2-DIMETHYLPROPANE ICSC: 1773
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז חסר צבע דחוס עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
הגז כבד מהאוויר ועשוי לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. הגז מתערבב היטב עם האוויר, תערובות נפיצות נוצרות בקלות. 

סיכונים כימיים
מגיב עם מחמצנים חזקים. 

נוסחה: C5H12
משקל מולקולרי: 72.2
נקודת רתיחה: ‎9.5°C
נקודת התכה: ‎-16.6°C
צפיפות (ב-20°C): 0.61 גר/סמ"ק
נקודת הבזק: <-7°C
נקודת הצתה עצמית: ‎ 450°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.3 ‏ - 7.5 ‏
מסיסות במים : אין
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 146
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2.5
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 3.11  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
 

השפעות חשיפה לטווח קצר
שאיפת ריכוזים גבוהים של הגז עלולה לגרום דיכוי של מערכת העצבים המרכזית. אידוי מהיר של הנוזל עלול לגרום כוויות קור. 

סיכון נשימתי
במקרה של אובדן ההכלה (שמירת חומר מזיק תחת בקרה ובתוך גבולות), ריכוז מזיק של גז זה באוויר עלול להיווצר במהירות רבה, במיוחד במקומות מוקפים. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 1000 חל"מ כ-TWA.
MAK: 3000 mg/m3, 1000 ppm; peak limitation category: II(2); pregnancy risk group: C.
EU-OEL: 3000 mg/m3, 1000 ppm as TWA 

סביבה
 

הערות
ריכוז גבוה באוויר גורם למחסור בחמצן עם הסיכון של חוסר הכרה או מוות.
יש לבדוק ריכוז החמצן בטרם לכניסה לאיזור. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F+, N; R: 12-51/53; S: (2)-9-16-33-61 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018