« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
סיבי זכוכיתICSC: 1769 (יוני 2012)
GLASS FIBRES


  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ            

   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה      
עור      
עיניים      
בליעה      

טיפול בשפך סיווג וסימון
 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
 

אחסון
 
אריזה
 
סיבי זכוכית ICSC: 1769
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
 


 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
 

השפעות חשיפה לטווח קצר
 

סיכון נשימתי
 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
 

סביבה
 

הערות
Synthetic vitreous fibers, are a group of fibrous, inorganic materials that contain aluminum or calcium silicates, and are made from rock, clay, slag, or glass. These fibers differ from natural mineral fibers such as asbestos because they do not have a molecular structure that is crystalline. There are three categories of synthetic vitreous fibers: (1) glass fibers, including glass wool (See ICSC 0157) and continuous filament (textile) glass; (2) mineral wool, which contains stone wool (See ICSC 0194) and slag wool (See ICSC 0195); and (3) refractory ceramic fibers (See ICSC 0123). 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018