« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
CyfluthrinICSC: 1764 (יוני 2012)
CAS #: 68359-37-5
מספר או"מ: 3349
EC Number: 269-855-7

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר. ראו סעיף סיכונים כימיים בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  חלקיקים עדינים מורחפים יוצרים תערובות נפיצות באוויר. סיכוני אש ופיצוץ במגע עם מחמצנים חזקים.  אש גלויה אסורה. יש למנוע מגע עם חומרים מחמצנים.   יש למנוע הצטברות של מטען אלקטרוסטטי (לדוגמא על ידי הארקה).  יש להשתמש באבקה, תרסיס מים, קצף, פחמן דו חמצני.   

 יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה כאב ראש. בחילה. הקאה.  יש להימנע משאיפת אבק דק. יש להשתמש בפליטה מקומית והגנה על הנשימה .   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות. תחושת עקצוצים.  ביגוד מגן. כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. 
עיניים אדמומיות. רטיבות בעיניים.  יש להשתמש במגן פנים או במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה תחושת צריבה בפה. ריור יתר. כאב ראש. בחילה. הקאות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. יש לתת תרחיף של פחם פעיל במים לשתייה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן גזים וחלקיקים אורגניים מותאם לריכוז החומר באוויר. אוורור. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. אם מוצק: יש לטאטא החומר השפוך למיכלים ברי-אטימה. אם נוזלי: יש לאסוף הנוזל הדולף במיכלים במידת האפשר ברי-אטימה. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול יבש או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
סכנה
קטלני אם נבלע או נשאף.
גורם נזק למערכת העצבים.
רעיל מאוד לאורגניזמים החיים במים עם השפעות ארוכות טווח. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
יש לשמור בחדר מאוורר היטב. סגור היטב. יש להפריד ממחמצנים חזקים, חומצות חזקות ובסיסים חזקים. יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. 
אריזה
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים.
מזהם ימי חמור. 
Cyfluthrin ICSC: 1764
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גבישים חומים עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
התפוצצות אבק אפשרית אם בצורת אבקה או בצורה גרגירית, מעורבב עם אוויר. 

סיכונים כימיים
מתפרק במהירות בחימום . מגיב באלימות עם מחמצנים חזקים. זה מייצר נדפים רעילים וקורוזיביים כולל תחמוצות חנקן, מימן כלורי, מימן ציאנידעי, מימן פלואורידי ופחמן חד חמצני . 

נוסחה: C22H18Cl2FNO3
משקל מולקולרי: 434.29
נקודת התכה: ‎60°C
מסיסות במים, מגר'/ל ב-20°C‏: 0.003 ‏
צפיפות (ב-20°C): 1.27 גר/סמ"ק
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 5.9
לחץ אדים: זניח 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים.  

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר, במיוחד במקרה של אבקה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
ראו סעיף סיכונים אקוטיים / תסמינים. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
MAK: (inhalable fraction): 0.01 mg/m3; peak limitation category: I(1); pregnancy risk group: C 

סביבה
החומר מאוד רעיל ליצורים החיים במים. החומר עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח בסביבה המימית. חומר זה חודר לסביבה בשימוש רגיל. עם זאת, יש לנקוט בזהירות רבה על מנת למנוע כל שחרור נוסף, למשל דרך סילוק לא מתאים. 

הערות
When the substance is predominantly liquid the UN number is 3352 (Pyrethroid pesticide, liquid, toxic), 6.1, PG II.
Technical-grade cyfluthrin consists of a mixture of optical isomers. Toxicological properties may vary.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
R: 23-28-50/53; S: (1/2)-36/37/39-45-60-61; סמל: T+, N 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018