« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
TRICHLOROISOCYANURIC ACIDICSC: 1675 (אפריל 2007)
CAS #: 87-90-1
מספר או"מ: 2468
EC Number: 201-782-8

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר אך מגביר בעירה של חומרים אחרים. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  סיכוני פיצוץ בחימום. סיכון פיצוץ במגע עם חומרים בעירים אוחומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים.  יש למנוע מגע עם חומרים בעירים.     יש להשתמש במים בכמויות גדולות, קצף, אבקה יבשה.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. יש למנוע מגע ישיר עם מים. 

 יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. נשימה מאומצת.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות.  כפפות מגן.  יש לשטוף תחילה עם כמות גדולה של מים במשך 15 דקות לפחות, ולאחר מכן להסיר בגדים מזוהמים ולשטוף שוב. 
עיניים אדמומיות. כאב. כוויות.  יש להשתמש במשקפי מגן.  יש לשטוף עם הרבה מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 
בליעה כאב בטן. תחושת צריבה . הלם או התמוטטות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן חלקיקים מותאם לריכוז החומר באוויר. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים יבשים,ברי-אטימה. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam circlecorrskull;toxicenviro;aqua
סכנה
עשוי להגביר אש; מחמצן
מזיק בבליעה.
קטלני אם נשאף.
גורם לגירוי קל בעור
גורם לנזק חמור לעיניים
רעיל מאוד לחי במים. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 5.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
יבש. סגור היטב. יש להפריד מאמינים, חומרים בעירים וחומרים מחזרים. ראו סעיף סיכונים כימיים. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. 
אריזה
 
TRICHLOROISOCYANURIC ACID ICSC: 1675
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
אבקה לבנה גבישית עם ריח חריף. 

סיכונים פיזיקליים
אין נתונים. 

סיכונים כימיים
מתפרק בחימום . זה מייצר נדפים רעילים . עשוי להתפוצץ בחימום . החומר הינו מחמצן חזק. הוא מגיב עם חומרים בעירים ומחזרים. מגיב באלימות עם אמוניה, מלחי אמוניום ואמינים ונתרן פחמתי. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. מגיב עם חומצות חזקות. זה מייצר גז רעיל (כלור - ראו כרטיס ICSC 0126). 

נוסחה: C3Cl3N3O3
משקל מולקולרי: 232.4
מתפרק ב->225°C
צפיפות : 2.07 גר/סמ"ק
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-25°C‏: 1.2 ‏
לחץ אדים: זניח
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 0.26  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בכמויות מסוכנות בשאיפה ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה באופן חמור את העיניים ודרכי הנשימה. החומר מגרה באופן קל את העור . קורוזיבי בבליעה. שאיפת אבק עלולה לגרום לבצקת ריאות. ראו הערות. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
 

סביבה
החומר מאוד רעיל ליצורים החיים במים. מומלץ מאוד למנוע שחרור לסביבה. 

הערות
The substance decomposes in water producing hypochloric acid and cyanuric acid.
תסמינים של בצקת ריאות מתגלים לעתים קרובות רק לאחר מספר שעות, והם מחמירים על ידי מאמץ פיזי.
לכן, מנוחה והשגחה רפואיות הינן הכרחיות.
יש לשקול נתינת טיפול מתאים בשאיפה (אינהלציה) על ידי רופא או גורם מוסמך.
ראו כרטיס ICSC 1313. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: O, Xn, N; R: 8-22-36/37-31-50/53; S: (2)-8-26-41-60-61 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018