« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
1-CHLORO-3-NITROBENZENEICSC: 1633 (אפריל 2007)
CAS #: 121-73-3
מספר או"מ: 1578
EC Number: 204-469-1

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  חלקיקים עדינים מורחפים יוצרים תערובות נפיצות באוויר.  אש גלויה אסורה.    יש להשתמש בתרסיס מים, קצף, פחמן דו חמצני.   

 יש למנוע פיזור אבק! יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שפתיים, ציפורניים ועור כחולים. סחרחורת. כאב ראש. בחילה. בלבול. עוויתות.  יש להשתמש ביניקה מקומית. יש להשתמש בהגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. ראו הערות. 
עור עשוי להיספג! ראו סעיף נשימה.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן.  יש לשטוף עם הרבה מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות). 
בליעה שפתיים, ציפורניים ועור כחולים. ראו סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לטאטא את השפך למיכלים ברי-אטימה. במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

skull;toxiccancer;health haz
סכנה
מזיק בבליעה.
רעיל במגה עם עור
רעיל לחי במים.
גורם נזק לדם. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
יש להפריד מחומרים בעירים, חומרים מחזרים ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. 
אריזה
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
1-CHLORO-3-NITROBENZENE ICSC: 1633
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גבישים צהובים חיוורים עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
התפוצצות אבק אפשרית אם בצורת אבקה או בצורה גרגירית, מעורבב עם אוויר. 

סיכונים כימיים
תפרק בבעירה. זה מייצר נדפים רעילים וקורוזיביים כולל תחמוצות חנקן, כלור (ראו כרטיס ICSC 0126), מימן כלורי (ראו כרטיס ICSC 0163) ופוסגן (ראו כרטיס ICSC 0007). לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. החומר הינו מחמצן חזק. הוא מגיב עם חומרים בעירים ומחזרים. 

נוסחה: ClC6H4NO2
משקל מולקולרי: 157.6
נקודת רתיחה: ‎236°C
נקודת התכה: ‎44°C
צפיפות : 1.3 גר/סמ"ק
מסיסות במים ב-20°C: קשה מאוד
לחץ אדים, Pa ב-20°C‏: 5
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 5.44
נקודת הבזק: 103°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 500°C ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 2.41  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה באופן קל את העיניים. החומר עשוי לגרום להשפעה על הדם. עשוי לגרום ליצירת מטהמוגלובין. ההשפעות עשויות להתאחר. מומלצת השגחה רפואית. ראו הערות. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר, במיוחד במקרה של אבקה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על הדם. דבר שעשוי לגרום להיווצרות מתאמוגלובין. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
MAK skin absorption (H) 

סביבה
החומר רעיל לאורגניזמים החיים במים. מומלץ מאוד למנוע שחרור לסביבה. 

הערות
TLV (as para-nitrochlorobenzene): 0.1 ppm (skin) A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans) BEI issued (ACGIH 2006).
ראו כרטיס ICSC 0028.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
טיפול ייחודי נחוץ במקרה של הרעלה מחומר זה; האמצעים המתאימים עם הוראות חייבים להיות זמינים.
יש לשטוף בגדים מזוהמים (סיכון אש) עם כמות גדולה של מים. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018