« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
1-OCTADECANOLICSC: 1610 (אוקטובר 2005)
CAS #: 112-92-5
EC Number: 204-017-6

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר.    אש גלויה אסורה.    במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.   

ראו הערות.   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה      
עור      
עיניים   יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים . יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
 

אחסון
יש להפריד ממחמצנים חזקים וחומצות חזקות. 
אריזה
 
1-OCTADECANOL ICSC: 1610
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
שבבים או עלעלים דונגיים במקצת, חסרי צבע עד לבנים. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
מגיב עם חומצות חזקות ומחמצנים חזקים. 

נוסחה: C18H38O / CH3(CH2)17OH
משקל מולקולרי: 270.5
נקודת רתיחה: ‎336°C
נקודת התכה: ‎59.8°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.81 (נוזלי)
מסיסות במים : אין
לחץ אדים, Pa ב-150°C‏: 133
נקודת הבזק: 170°C
נקודת הצתה עצמית: ‎ 450°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1-8 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 8.22  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
 

השפעות חשיפה לטווח קצר
 

סיכון נשימתי
 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
 

סביבה
 

הערות
Health effects of exposure to the substance have been extensively investigated but none has been found. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018