« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
טנטלוםICSC: 1596 (אוקטובר 2005)
TANTALUM
CAS #: 7440-25-7
מספר או"מ: 3089
EC Number: 231-135-5

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר. עשוי להדלק באופן ספונטני במגע עם אוויר.  חלקיקים עדינים מורחפים יוצרים תערובות נפיצות באוויר.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות אבק. יש למנוע שקיעת אבק.  יש להשתמש באבקה יבשה, חול יבש, אבקה ייעודית. אין להשתמש בפחמן דו חמצני, קצף, מים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. יש למנוע מגע ישיר עם מים. 

 יש למנוע פיזור אבק!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול.  יש להימנע משאיפת אבק.  אוויר צח, מנוחה. 
עור   כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. הגנה אישית: מסנן חלקיקים מותאם לריכוז החומר באוויר. יש לכסות את שפך החומר עם חומר סופג אינרטי יבש. יש לשאוב את החומר השפוך עם ציוד יעודי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 4.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים והלוגנים. 
אריזה
אטומה לאוויר. 
טנטלום ICSC: 1596
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
מוצק בצבע שחור בצורות שונות. 

סיכונים פיזיקליים
התפוצצות אבק אפשרית אם בצורת אבקה או בצורה גרגירית, מעורבב עם אוויר. 

סיכונים כימיים
מגיב עם הלוגנים ומחמצנים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: Ta
משקל אטומי: 180.9
נקודת רתיחה: ‎5425°C
נקודת התכה: ‎2996°C
צפיפות : 14.5 גר/סמ"ק
מסיסות במים : אין
נקודת הבזק: >250°C 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
 

השפעות חשיפה לטווח קצר
עלול לגרום לגירוי מכני. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע לרמה הגורמת למטרד מהר בפיזור החומר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
MAK: (inhalable fraction): 4 mg/m3.
MAK: (respirable fraction): 0.3 mg/m3; peak limitation category: II(8) ; pregnancy risk group: C; carcinogen category: 4 

סביבה
 

הערות
Combustion in a confined space may turn into detonation. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018