« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
POLYETHYLENE GLYCOL (200-600)ICSC: 1517 (אפריל 2004)
CAS #: 25322-68-3
EC Number: 500-038-2

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר.    אש גלויה אסורה.    במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.   

   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה   יש להשתמש באוורור.   אוויר צח, מנוחה. 
עור     יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. 
עיניים   יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה שלשול. בחילה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לאסוף הנוזל הדולף ושפך הנוזל במיכלים מכוסים, במידה האפשרית. יש לשטוף את השאריות עם כמות גדולה של מים. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
 

אחסון
יבש. סגור היטב. 
אריזה
 
POLYETHYLENE GLYCOL (200-600) ICSC: 1517
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע צמיג קצת היגרוסקופי. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
 

נוסחה: HO(C2H4O)nH
משקל מולקולרי: 200-600
נקודת רתיחה: ‎250°C
נקודת התכה: נקודת התרככות
ראu הערות.
צפיפות יחסית (מים=1): 1.13
מסיסות במים ב-20°C: קלה מאוד
לחץ אדים, Pa ב-20°C‏: <10
נקודת הבזק: 171-235°C
נקודת הצתה עצמית: ‎ ~360°C ‏ 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
 

השפעות חשיפה לטווח קצר
 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע לרמה הגורמת למטרד מהר בפיזור החומר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
MAK: (inhalable fraction): 200 mg/m3; peak limitation category: II(2); pregnancy risk group: C 

סביבה
 

הערות
This card covers the individual substances polyethylene glycol 200, 300, 400, 600 and the mixture of the polyethylene glycols and is fully applicable for all polyethylenes in the molecular mass range from 200 to 600 g/mol.
Softening points for Polyethylene glycols: 200 (-65 to -50°C), 300 (-15 to -10°C), 400 (-6 to 8°C), 600 (17 to 22°C). 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018