« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
טונגסטן (אבקה)ICSC: 1404 (נובמבר 2019)
TUNGSTEN (powder)
CAS #: 7440-33-7
מספר או"מ: 3089
EC Number: 231-143-9

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד כאשר מחולק היטב.    אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.    במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים. אין להשתמש במים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש למנוע פיזור אבק!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון.  יש להשתמש ביניקה מקומית.   אוויר צח, מנוחה. 
עור אדמומיות.  כפפות מגן.  יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה בחילה. רעד.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לפנות לטיפול רפואי אם חשים ברע. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן חלקיקים מותאם לריכוז החומר באוויר. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים . במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flame
הזהרה
מוצק דליק
חימום עצמי בכמויות גדולות; עשוי לעלות באש 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 4.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): III 

אחסון
ראו סעיף סיכונים כימיים. יש להפריד ממחמצנים חזקים וחומצות חזקות. סגור היטב. 
אריזה
 
טונגסטן (אבקה) ICSC: 1404
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
אבקה אפורה עד לבנה.  

סיכונים פיזיקליים
התפוצצות אבק אפשרית אם בצורת אבקה או בצורה גרגירית, מעורבב עם אוויר. 

סיכונים כימיים
מגיב באלימות עם מחמצנים, אשלגן פרכלורט ואשלגן דיכרומט. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. מגיב באלימות עם חומצות חזקות והלוגנים. 

נוסחה: W
משקל אטומי: 183.8
נקודת רתיחה: ‎5900°C
נקודת התכה: ‎3410°C
צפיפות : 19.3 גר/סמ"ק
מסיסות במים : אין
נקודת הצתה עצמית: ‎ >=100°C ‏ 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
עלול לגרום לגירוי מכניהעיניים דרכי הנשימה. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
שאיפה חוזרת או ממושכת של חלקיקי אבק עלולה לגרום להשפעות על הריאות. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ (מקטע בר-נשימה): ‏‏ 3‏ מג/מ3, כ-TWA 

סביבה
 

הערות
The auto-ignition temperature varies widely according to the size of the particle.
Tungsten in powder form can be pyrophoric under the right conditions. 

מידע נוסף
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011.
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), תשנ"ג-1993.
   סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018