« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
פלטינה (אבקה)ICSC: 1393 (נובמבר 2019)
PLATINUM POWDER
CAS #: 7440-06-4
EC Number: 231-116-1

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ ראו סעיף סיכונים כימיים        במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.   

 יש למנוע פיזור אבק!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. 
עור   כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן חלקיקים מותאם לריכוז החומר באוויר. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים . במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

אין סיווג סיכונים בהתאם לקריטריונים ה-GHS. 

שינוע
סיווג UN
 

אחסון
סגור היטב. 
אריזה
 
פלטינה (אבקה) ICSC: 1393
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
אבקה שחורה.  

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
פלטינה היא חומר קטליטי ועלול לגרום לתגובה במגע עם הרבה חומרים אורגניים ואנאורגניים, ואז לגרום לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: Pt
משקל אטומי: 195.1
נקודת רתיחה: ‎3827°C
נקודת התכה: ‎1769°C
צפיפות : 21.45 גר/סמ"ק
מסיסות במים : בלתי מסיס 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים ודרכי הנשימה. 

סיכון נשימתי
התאדות ב-20°C היא זניחה; עם זאת, ריכוז החלקיקים באוויר הגורם למטרד עלול להיווצר במהירות , במיוחד במקרה של אבקה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 1‏ מג/מ3, כ-TWA.
EU-OEL: 1 mg/m3 as TWA 

סביבה
 

הערות
The recommendations on this card do not apply to soluble platinum salts. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018