« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
ציאנוגןICSC: 1390 (אוקטובר 2001)
CYANOGEN
CAS #: 460-19-5
מספר או"מ: 1026
EC Number: 207-306-5

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  תערובות גז/אוויר הן נפיצות. סיכוני אש ופיצוץ במגע עם חומרים מחמצנים חזקים.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות.  יש לנתק את האספקה; אם לא אפשרי ואין סיכון לסביבה, יש לתת לאש לשרוף את עצמו. במקרים אחרים יש לכבות עם אבקה יבשה, פחמן דו חמצני .  במקרה של שריפה: יש לקרר את הגליל על ידי ריסוס במים. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!  בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה עוויתות. שיעול. סחרחורת. כאב ראש. נשימה מאומצת. כאב גרון. חוסר הכרה. הקאה.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. הנשמה מפה לפה אסורה. יש לפנות לטיפול רפואי. ראו הערות. 
עור במגע עם נוזל: כוויות קור.  כפפות מבודדות קור.  במקרה של כוויות קור: יש לשטוף עם כמות גדולה של מים, אין להסיר בגדים. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה      

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: חליפת מגן כימית אטומה לגזים כולל מערכת נשימה עצמאית. אוורור. יש לסלק כל מקור הצתה. לעולם אין להפנות סילון מים על הנוזל. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 2.3; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 2.1 

אחסון
מוגן אש. קריר. 
אריזה
 
ציאנוגן ICSC: 1390
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז חסר צבע או גז דחוס מעובה עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
הגז כבד מהאוויר ועשוי לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. 

סיכונים כימיים
בבעירה מייצר גזים רעילים כולל מימן ציאניד, carbon monoxide ותחמוצות חנקן. מגיב עם מחמצנים חזקים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. מגיב עם חומצות. זה מייצר גזים רעילים מאוד כגון מימן ציאנידי. 

נוסחה: C2N2
משקל מולקולרי: 52.04
נקודת רתיחה: ‎-21.2°C
נקודת התכה: ‎-27.9°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.95 (-21°C)
מסיסות במים, מ"ל/100 מ"ל ב-20°C‏: 450 ‏
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 1.8
נקודת הבזק: גז דליק.
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 6.6-42.6 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 0.07  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים ודרכי הנשימה. אידוי מהיר של הנוזל עלול לגרום כוויות קור. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית. עשוי לגרום לכשל נשימתי והתמוטטות. חשיפה לריכוזים גבוהים בהרבה מגבולות החשיפה התעסוקתית עשויה לגרום למוות. 

סיכון נשימתי
ריכוז הגז באוויר עלול להגיע במהירות רבה לרמה מסוכנת באובדן ההכלה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 5 חל"מ כ-STEL.
MAK: 11 mg/m3, 5 ppm; peak limitation category: II(2); skin absorption (H); pregnancy risk group: D 

סביבה
החומר מאוד רעיל ליצורים החיים במים. 

הערות
טיפול ייחודי נחוץ במקרה של הרעלה מחומר זה; האמצעים המתאימים עם הוראות חייבים להיות זמינים.
אזהרת הריח במקרה של חריגה מערך גבול החשיפה אינה מספיקה.
יש לסובב גליל דולף כך שהדליפה תהיה כלפי מעלה כדי למנוע בריחת הגז במצבו הנוזלי. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F, T, N; R: 11-23-50/53; S: (1/2)-23-45-60-61 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018