« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
BERYLLIUM NITRATEICSC: 1352 (נובמבר 2016)
CAS #: 13597-99-4
מספר או"מ: 2464
EC Number: 237-062-5

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר אך מגביר בעירה של חומרים אחרים. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.        יש להשתמש בתרסיס מים עדין. במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.   

 יש למנוע פיזור אבק! יש להימנע מכל מגע עם החומר!  בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. נשימה מאומצת. קוצר נשימה. כאב גרון. התסמינים עלולים להופיע באיחור. ראו הערות.  יש להשתמש במערכת סגורה.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות. עשוי להיספג!  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש לפנות לטיפול רפואי . יש ללבוש כפפות מגן בעת מתן עזרה ראשונה. 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה בחילה. הקאות. כאב בטן.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים כולל מערכת נשימה עצמאית. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לטאטא את השפך למיכלים ברי-אטימה. במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam circleskull;toxiccancer;health haz
סכנה
עשוי להגביר אש; מחמצן
מזיק בבליעה.
קטלני אם נשאף.
גורם לגירוי בעור ובעיניים
עלול לגרום לאלרגיה או לתסמיני אסתמה או קשיי נשימה בשאיפה.
עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.
עלול לגרום לסרטן.
גורם נזק לריאות אם נשאף.
עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה.
גורם נזק לריאות בחשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת ונשנית .
רעיל לחי במים. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 5.1; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים. סגור היטב. יש לאחסן במיכל מקורי בלבד. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
BERYLLIUM NITRATE ICSC: 1352
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
מוצק לבן עד צהוב בצורות שונות. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
תוקף מתכות רבות בנוכחות רטיבות. בבעירה מייצר גזים ונדפים רעילים וקורוזיביים כולל תחמוצת בריליום (ראה כרטיס ICSC 1325) ותחמוצות חנקן. 

נוסחה: BeN2O6 / Be(NO3)2
משקל מולקולרי: 133.0
מתפרק ב-100°C
נקודת התכה: ‎60°C
צפיפות : 1.6 גר/סמ"ק
מסיסות במים : קלה מאוד 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בכמויות מסוכנות בשאיפת האווירוסול שלו, בבליעה ודרך העור. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים, העור ודרכי הנשימה. שאיפת אבק או נדפים עלולה לגרום דלקת ריאות כימית. ההשפעות עשויות להתאחר. מומלצת השגחה רפואית. חשיפה עשויה לגרום למוות. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
ריגוש לחומר בשאיפה חוזרת או ממושחת, או במגע עם העור, עלולה לגרום למחלה ראיות גרנולומטוטית חמורה (מחלת בריליום כרונית). החומר הוא מסרטן בבני אדם.  


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ (כ-Be): ‏‏ (מקטע בר-שאיפה): ‏‏ 0.00005‏ מג/מ3, כ-TWA; ‏ (עור).
(DSEN).
‏‏ קרצינוגניות: A1 (מסרטן וודאי בבני אדם).
MAK: sensitization of respiratory tract and skin (SAH); carcinogen category: 1.
EU-OEL: (inhalable fraction): 0.0002 mg/m3 as TWA; (skin and respiratory sensitizer); (see Notes) 

סביבה
החומר רעיל לאורגניזמים החיים במים. מומלץ מאוד למנוע שחרור לסביבה. 

הערות
תסמיני דלקת ריאות חריפה עקב חשיפה מסיבית קצרה תווח לא באים לידי ביטוי לפני שעברו 3 ימים.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה.
יש לבודד בגדים מזוהמים על ידי איטומם בשקית או במיכל אחר.
An EU-OEL of 0.0006 mg/m3 is allowed until 11 July 2026. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: T+, N; R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53; S: 53-45-61; הערה: A, E 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018