« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
FURANICSC: 1257 (אפריל 2014)
CAS #: 110-00-9
מספר או"מ: 2389
EC Number: 203-727-3

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק באופן קיצוני.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול. יש להשתמש בכלים ידניים שלא מייצרים ניצוצות.  יש להשתמש בתרסיס מים, אבקה, קצף עמיד לאלכוהול, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי! יש להימנע מכל מגע עם החומר!  בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה כאב גרון. שיעול. לחץ בחזה. קוצר נשימה. נשימה מאומצת.  יש להשתמש במערכת סגורה או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. מתן חמצן עשוי להיות נחוץ. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה ראה הערות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: מערכת נשימה עצמאית. אין לשטוף לביוב. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
סכנה
נוזל ואדים דליקים במיוחד
רעיל בשאיפה
חשוד בגרימת פגמים גנטיים.
עלול לגרום לסרטן.
חשיפה ממושכת או חוזרת עלולה לגרום נזק לכבד וכליעות .
מזיק לחי במים עם השפעות ממושכות. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
מוגן אש. סגור היטב. קריר. יש לשמור בחושך. יש לאחסן רק כאשר החומר התייצב. יש להפריד ממחמצנים חזקים וחומצות. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
אטומה לאוויר. 
FURAN ICSC: 1257
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל צלול חסר צבע עם ריח אופייני. נעשה חום בעמידה 

סיכונים פיזיקליים
האידים כבדים מהאוויר ועשויים לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. 

סיכונים כימיים
מגע עם אוויר מייצר פראוקסידים נפיצים. מגיב עם מחמצנים וחומצות. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: C4H4O
משקל מולקולרי: 68.1
נקודת רתיחה: ‎31.3°C
נקודת התכה: ‎-85.6°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.94
מסיסות במים, גר'/ל ב-25°C‏: 10 ‏
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 65.8
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2.3
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.9
נקודת הבזק: -35°C
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 2.3-14.3 ‏
נקודת הצתה עצמית: ‎ 390°C ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 1.34
צמיגות: 0.38 mPa/s 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר עלול להיות מגרה לעור, לעיניים ו לדרכי הנשימה. חשיפה עשויה לגרום לנזק קשה לריאות. ראו הערות. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על הכבד והכליות. דבר שעשוי לגרום לתפקודים לקויים. החומר הוא מסרטן אפשרי בבני אדם. עלול לגרום לנזק גנטי בבני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
MAK: 0.056 mg/m3, 0.02 ppm; peak limitation category: II(1); skin absorption (H); carcinogen category: 4; pregnancy risk group: D 

סביבה
החומר מזיק לאורגניזמים החיים במים. 

הערות
אין מספיק נתונים על השפעת חומר זה על בריאות האדם, ולכן יש להקפיד על זהירות רבה.
הוספת חומר מייצב או מעכב עשוייה להשפיע על תכונות טוקסיקולוגיות של החומר; יש להתייעץ עם מומחה.
יש לבצע בדיקת הפראוקסידים בטרם לזיקאק; במידה והם נמצאו, יש לחסלם. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F+, T; R: 45-12-19-20/22-38-48/22-68-52/53; S: 53-45-61; הערה: E 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018