« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
רודיוםICSC: 1247 (אוקטובר 2004)
RHODIUM
CAS #: 7440-16-6
EC Number: 231-125-0

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ תגובות רבות עלולות לגרום לאש או פיצוץ.        במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.   

 יש למנוע פיזור אבק!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. 
עור   כפפות מגן.  יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן חלקיקים מותאם לריכוז החומר באוויר. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים . במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
 

אחסון
ראו סעיף סיכונים כימיים. 
אריזה
 
רודיום ICSC: 1247
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
אבקה אפורה עד שחורה.  

סיכונים פיזיקליים
אין נתונים. 

סיכונים כימיים
מגיב באלימות עם הלוגנים. לפיכך גורם לסיכון אש. רודיום הינו חומר קטליטי ועשוי לגרום לתגובה במגע עם חומרים אורגניים ואנאורגניים רבים, ואז לגרום לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: Rh
משקל אטומי: 102.9
נקודת רתיחה: ‎3695°C
נקודת התכה: ‎1965°C
צפיפות : 12.4 גר/סמ"ק
מסיסות במים : אין 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
 

השפעות חשיפה לטווח קצר
עלול לגרום לגירוי מכני. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 1‏ מג/מ3, כ-TWA; ‏‏ קרצינוגניות: A4 (לא מסווג כמסרטן בבני אדם).
MAK: carcinogen category: 3B 

סביבה
 

הערות
השפעות בריאותיות של חשיפה לחומר זה לא נחקרו כראוי.
Recommendations in this card do not apply to water-soluble rhodium compounds. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018