« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
GERMANEICSC: 1244 (יוני 2011)
CAS #: 7782-65-2
מספר או"מ: 2192
EC Number: 231-961-6

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק באופן קיצוני.  תערובות גז/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות.  יש לנתק את האספקה; אם לא אפשרי ואין סיכון לסביבה, יש לתת לאש לשרוף את עצמו. במקרים אחרים יש לכבות עם פחמן דו חמצני , אבקה יבשה.  במקרה של שריפה: יש לקרר את הגליל על ידי ריסוס במים. יש להילחם באש ממקום מוגן. 

 יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה כאב ראש. חולשה. סחרחורת. כאבי בטן. בלבול. שתן כהה. התסמינים עלולים להופיע באיחור. ראו הערות.  יש להשתמש במערכת סגורה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. 
עור   כפפות מגן.   
עיניים   יש להשתמש במשקפי מגן.   
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.    

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש לסלק כל מקור הצתה. יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: מערכת נשימה עצמאית. אוורור. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flamecylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
סכנה
גז דליק באופן קיצוני.
מכיל גז בלחץ; עלול להתפוצץ אם מחומם.
קטלני אם נשאף.
עלול לגרום נזק לדם בשאיפה 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 2.3; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 2.1 

אחסון
מוגן אש. 
אריזה
 
GERMANE ICSC: 1244
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז חסר צבע דחוס עם ריח חריף. 

סיכונים פיזיקליים
הגז כבד מהאוויר ועשוי לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. 

סיכונים כימיים
החומר עלול להצית באופן ספונטני במגע עם אוויר. חימום עלול לגרום לבעירה אלימה או לפיצוץ. מגיב עם הלוגנים ומחמצנים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: GeH4
משקל מולקולרי: 76.6
נקודת רתיחה: ‎-88.5°C
נקודת התכה: ‎-165°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.53
מסיסות במים : אין
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2.65
נקודת הבזק: גז דליק. 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר עשוי לגרום להשפעה על הדם. עשוי לגרום להרס תאי הדם ופגיעה בכליות. ההשפעות עשויות להתאחר. מומלצת השגחה רפואית. חשיפה לריכוזים גבוהים בהרבה מגבולות החשיפה התעסוקתית עשויה לגרום למוות. 

סיכון נשימתי
ריכוז הגז באוויר עלול להגיע במהירות רבה לרמה מסוכנת באובדן ההכלה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על הדם. דבר שעשוי לגרום לנגעים של תאי דם ואנמיה. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.2 חל"מ כ-TWA 

סביבה
 

הערות
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
אין מספיק נתונים על השפעת חומר זה על בריאות האדם, ולכן יש להקפיד על זהירות רבה.
The symptoms of hemolysis may become manifest after several hours 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018