« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
נתרן ציאנידICSC: 1118 (מאי 2018)
SODIUM CYANIDE
CAS #: 143-33-9
מספר או"מ: 1689
EC Number: 205-599-4

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר אך יוצר גז דליק במגע עם מים או אוויר לח. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.        אין להשתמש בחומרים מימיים. אין להשתמש במים. אין להשתמש בפחמן דו חמצני. במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!  עזרה ראשונה: יש להשתמש בציוד מגן אישי. 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה בחילה. סחרחורת. ישנוניות. כאב גרון. כאב ראש. בלבול. חולשה. קוצר נשימה. עוויתות. חוסר הכרה.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   מתן חמצן עשוי להיות נחוץ. אוויר צח, מנוחה. הנשמה מפה לפה אסורה. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג! אדמומיות. כאב. ראו גם סעיף נשימה.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש ללבוש כפפות מגן בעת מתן עזרה ראשונה. יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי . ראו הערות. 
עיניים אדמומיות. כאב. ראו גם סעיף נשימה.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה תחושת צריבה . בחילה. הקאות. שלשול. ראו סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. מתן חמצן עשוי להיות נחוץ. הנשמה מלאכותית מפה לפה אסורה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. ראו הערות. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים כולל מערכת נשימה עצמאית. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. אוורור. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים יבשים, ברי-אטימה,מסומנים. יש לנטרל בזהירות את החומר הנותר עם תמיסת נתרן היפוכלוריט. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

skull;toxicenviro;aqua
סכנה
קטלני אם נבלע, במגע עם עור או נשאף
גורם לגירוי בעור ובעיניים
רעיל מאוד לאורגניזמים החיים במים עם השפעות ארוכות טווח. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
יש להפריד ממחמצנים חזקים, חומצות, דברי מאכל ומזון לבעלי חיים, פחמן דו חמצני ומוצרים המכילים מים. יבש. סגור היטב. יש לשמור בחדר מאוורר היטב. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
אטומה לאוויר.
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים.
מזהם ימי. 
נתרן ציאניד ICSC: 1118
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
אבקה לבנה היגרוסקופית גבישית עם ריח אופייני. חסר ריח כאשר יבש. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
מתפרק מהר במגע עם חומצות. מתפרק לאט במגע עם רטיבות או מים. זה מייצר מימן ציאנידי (ראו כרטיס ICSC 0492). לפיכך גורם לסיכון התרעילות. תמיסה הינה בסיס חזק במידה בינונית. 

נוסחה: NaCN
משקל מולקולרי: 49.01
נקודת רתיחה: ‎1496°C
נקודת התכה: ‎564°C
צפיפות : 1.6 גר/סמ"ק
מסיסות במים, גר'/ל ב-20°C‏: 480-520 ‏(מסיס באופן חופשי)
לחץ אדים, kPa ב-800°C‏: 0.1
לחץ אדים, kPa ב-1200°C‏: 12  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה באופן חמור את העיניים, העור ודרכי הנשימה. החומר עשוי לגרום להשפעה על נשימה תאית. עשוי לגרום לעוויתות וחוסר הכרה. חשיפה עשויה לגרום למוות. מומלצת השגחה רפואית. ראו הערות. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על בלוטת התריס. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ (ערך תקרה): ‏ ‏5 מג/מ3 כ-STEL; ‏ (עור).
EU-OEL: 1 mg/m3 as TWA; 5 mg/m3 as STEL; (skin) 

סביבה
החומר מאוד רעיל ליצורים החיים במים. 

הערות
אין לחרוג מהגבול החשיפה התעסוקתית במהלך כל חלק מהחשיפה בעבודה.
טיפול ייחודי נחוץ במקרה של הרעלה מחומר זה; האמצעים המתאימים עם הוראות חייבים להיות זמינים.
יש לבודד בגדים מזוהמים על ידי איטומם בשקית או במיכל אחר.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
Never work alone in an area if hydrocyanic acid exposure is possible. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018