« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
PERACETIC ACID (stabilized)ICSC: 1031 (יוני 2015)
CAS #: 79-21-0
מספר או"מ: 3105
EC Number: 201-186-8

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק.  מעל 40.5°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר. נפיץ.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים. יש למנוע מגע עם חומרים דליקים או משטחים חמים.   מעל 40.5°C יש להשתמש במערכת סגורה, אוורור וציוד חשמלי מוגן התפוצצות. אין לחשוף לחיכוך או להלם.  יש להשתמש בתרסיס מים. ראו הערות.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. יש להילחם באש ממקום מוגן. 

 יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה תחושת צריבה. שיעול. נשימה מאומצת. קוצר נשימה. כאב גרון. התסמינים עלולים להופיע באיחור. ראו הערות.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. יש לפנות לטיפול רפואי. ראו הערות. 
עור עשוי להיספג! אדמומיות. כאב. בועות. כוויות עור.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש לשטוף תחילה עם כמות גדולה של מים במשך 15 דקות לפחות, ולאחר מכן להסיר בגדים מזוהמים ולשטוף שוב. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב. כוויות עמוקות חמורות.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן. תחושת צריבה . הלם או התמוטטות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים כולל מערכת נשימה עצמאית. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. אין לשטוף לביוב. אין לספוג בנסורת או בחומר סופג דליק אחר. יש לאסוף הנוזל הדולף ושפך הנוזל במיכלים מכוסיםעשויים מפלסטיק, במידה האפשרית. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameskull;toxiccorrenviro;aqua
סכנה
נוזל ואדים דליקים.
חימום עשוי לגרום לשריפה
קטלני אם נשאף.
מזיק אם נבלע או במגע עם עור
גורם לכוויות חמורות בעור ולפגיעה בעיניים.
עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה.
רעיל מאוד לחי במים. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 5.2; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
מוגן אש. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. יש להפריד מחומרים בעירים וחומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים. קריר. יש לאחסן רק כאשר החומר התייצב. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
 
PERACETIC ACID (stabilized) ICSC: 1031
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
מתפרק באלימות במגע עם מתכות. תוקף רוב המתכות. זה מייצר גז מימן דליק מאוד וחמצן. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. מתפרק בחימום ובבערה. זה מייצר גזים רעילים וקורוזיביים של . החומר מגיב עם רוב התרכובות האורגניות ואנאורגניות ובכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: C2H4O3 / CH3COOOH
משקל מולקולרי: 76.1
מתפרק ב- >50°C
נקודת התכה: ‎0°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.2
מסיסות במים : ניתן לערבוב
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 2.6
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2.6
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.04
נקודת הבזק: 40.5°C מערכת פתוחה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 200°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: ראו הערות 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
השפעות מקומיות משמעויות בכל דרכי החשיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר הינו קוקוזיבי לעיניים, עור ודרכי הנשימה. קורוזיבי בבליעה. שאיפת ריכוזים גבוהים עלולה לגרום לבצקת ריאות, אך רק אחרי שהשפעות הקורוזיביות הראשוניות על העיניים ועל דרכי הנשימב העליונות באות לידי ביטוי. ראו הערות. 

סיכון נשימתי
לא ניתן להצביע על הקצב שבו ריכוז מזיק של החומר באוויר עלול להיווצר בהתאדות ב-20°C. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ (מקטע בר שאיפה ואדים): ‏‏ 0.4 חל"מ כ-STEL; ‏‏ קרצינוגניות: A4 (לא מסווג כמסרטן בבני אדם).
MAK: 0.316 mg/m3, 0.1 ppm; peak limitation category: I(1); pregnancy risk group: C; carcinogen category: 4 

סביבה
החומר מאוד רעיל ליצורים החיים במים. מומלץ מאוד למנוע שחרור לסביבה. 

הערות
תסמינים של בצקת ריאות מתגלים לעיתים רק לאחר מספר שעות, והם מחמירים על ידי מאמץ פיזי. לכן מנוחה והשגחה רפואית הם הכרחיים.
גבולות התפוצצות אינם ידועים בספרות, אם כי החומר בעיר ויש לו נקודת הבזק < 61°C.
יש לשטוף בגדים מזוהמים (סיכון אש) עם כמות גדולה של מים.
הוספת חומר מייצב או מעכב עשוייה להשפיע על תכונות טוקסיקולוגיות של החומר; יש להתייעץ עם מומחה.
Commercial peracetic acid is a mixture of peracetic acid, acetic acid, hydrogen peroxide and water.
ראו כרטיס / כרטיסים ICSCs 0164 ו0363.
Above 50°C the substance may undergo a self-accelerating decomposition reaction. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: O, C, N; R: 7-10-20/21/22-35-50; S: (1/2)-3/7-14-36/37/39-45-61; הערה: B, D 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018