« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
BENZOYL CHLORIDEICSC: 1015 (אפריל 2000)
CAS #: 98-88-4
מספר או"מ: 1736
EC Number: 202-710-8

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר. תגובות רבות עלולות לגרום לאש או פיצוץ. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  מעל 72°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר.  אש גלויה אסורה. יש למנוע מגע עם חומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים. יש למנוע מגע עם משטחים חמים.   מעל 72°C יש להשתמש במערכת סגורה, אוורור וציוד חשמלי מוגן התפוצצות.  יש להשתמש בקצף עמיד לאלכוהול, אבקה, פחמן דו חמצני. אין להשתמש במים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. יש למנוע מגע ישיר עם מים. 

 יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי! יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה! בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה תחושת צריבה. שיעול. קוצר נשימה. כאב גרון. נשימה מאומצת. התסמינים עלולים להופיע באיחור. ראו הערות.  יש להימנע משאיפת אבק ואוירוסול טיפתי. יש להשתמש במערכת סגורה או אוורור.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות לטיפול רפואי. ראו הערות. 
עור אדמומיות. כוויות עור. תחושת צריבה. כאב. בועות.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש לפנות לטיפול רפואי . יש ללבוש כפפות מגן בעת מתן עזרה ראשונה. 
עיניים אדמומיות. כאב. כוויות עמוקות חמורות.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה תחושת צריבה . כאב בטן. הלם או התמוטטות. ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. מנוחה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים כולל מערכת נשימה עצמאית. יש לאסוף את הנוזל הדולף למיכלים ברי-אטימה. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. אין לשטוף לביוב. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 8; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
ראו סעיף סיכונים כימיים. יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים וחומרים בלתי תואמים. יבש. סגור היטב. 
אריזה
אטומה לאוויר.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
BENZOYL CHLORIDE ICSC: 1015
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל פולט אדים חסר צבע עם ריח חריף. 

סיכונים פיזיקליים
האדים כבדים מהאוויר. 

סיכונים כימיים
מתפרק במגע עם משטחים חמים או להבות. זה מייצר גזים רעילים וקורוזיביים (פוסגן ומימן כלוריד). מתפרק מהל בחימום ובמעג עם אלקלים, אלכוהולים, אמינים ודימתיל סולפוקסיד (ראו כרטיס ICSC 0459). לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. מגיב באלימות עם מחמצנים חזקים. מגיב עם מים וקיטור. זה מייצר חום ונדפים קורוזיביים (מימן כלוריד - ראו כרטיס ICSC 0163). תוקף מתכות רבות. זה מייצר גז דליק/נפיץ (מימן - ראו כרטיס ICSC 0001). מגע עם מלחי מתכות מייצר גז דליק / נפיץ (מימן - ראו כרטיס ICSC 0001). 

נוסחה: C7H5ClO / C6H5COCl
משקל מולקולרי: 140.57
נקודת רתיחה: ‎197.2°C
נקודת התכה: ‎-1°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.21
מסיסות במים : תגובה
לחץ אדים, Pa ב-20°C‏: 50
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 4.88
נקודת הבזק: 72°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 197.2°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 2.5-27 ‏  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
הזלת דמעות. החומר הינו קוקוזיבי לעיניים, עור ודרכי הנשימה. קורוזיבי בבליעה. שאיפת אדים או אווירוזול עלולה לגרום לבצקת ריאות. ראו הערות. 

סיכון נשימתי
התאדות ב-20°C היא זניחה; עם זאת, ריכוז מזיק של חלקיקים באוויר עלול להיווצר במהירות . 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ (ערך תקרה): ‏‏ 0.5 חל"מ כ-STEL.
MAK: skin absorption (H); carcinogen category: 1 

סביבה
החומר מזיק לאורגניזמים החיים במים. 

הערות
מגיב באלימות עם חומרי כיבוי אש כגון מים.
אין לחרוג מהגבול החשיפה התעסוקתית במהלך כל חלק מהחשיפה בעבודה.
תסמינים של בצקת ריאות מתגלים לעיתים רק לאחר מספר שעות, והם מחמירים על ידי מאמץ פיזי. לכן מנוחה והשגחה רפואית הם הכרחיים.
יש לשקול נתינת טיפול מתאים בשאיפה (אינהלציה) על ידי רופא או גורם מוסמך. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: C; R: 34; S: (1/2)-26-45 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018