« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
BROMINE PENTAFLUORIDEICSC: 0974 (נובמבר 2000)
CAS #: 7789-30-2
מספר או"מ: 1745
EC Number: 232-157-8

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר אך מגביר בעירה של חומרים אחרים. תגובות רבות עלולות לגרום לאש או פיצוץ. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  סיכוני אש ופיצוץ במגע עם מים, אדים, דלקים או חומרים אורגניים.  יש למנוע מגע עם חומרים דליקים. יש למנוע מגע עם מים, חומרים בעירים או חומרים אורגניים.     במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים. אין להשתמש בחומרים מימיים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. יש למנוע מגע ישיר עם מים. יש להילחם באש ממקום מוגן. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!  בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה תחושת צריבה. שיעול. קוצר נשימה. כאב גרון. נשימה מאומצת. התסמינים עלולים להופיע באיחור. ראו הערות.  יש להשתמש במערכת סגורה או אוורור.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות. כאב. כוויות עור. בועות.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש ללבוש כפפות מגן בעת מתן עזרה ראשונה. יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב. ראייה מטושטשת. כוויות עמוקות חמורות.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן. תחושת צריבה . הלם או התמוטטות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. אוורור. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בורמיקוליט, אדמה, חול יבש או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. אין לשטוף לביוב. אין לספוג בנסורת או בחומר סופג דליק אחר. לעולם אין להפנות סילון מים על הנוזל. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 5.1; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 6.1 וגם 8; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים וכל חומרים אחרים. ראו סעיף סיכונים כימיים. יבש. סגור היטב. יש לשמור בחדר מאוורר היטב. 
אריזה
אטומה לאוויר.
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
BROMINE PENTAFLUORIDE ICSC: 0974
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל צהוב חיוור או חסר צבע פולט אדים עם ריח חריף. 

סיכונים פיזיקליים
האדים כבדים מהאוויר. 

סיכונים כימיים
מתפרק מעל 460°C . מתפרק במגע עם חומצות או נדפי חומצות. זה מייצר נדפים רעילים מאוד של מימן פלואורי (ראו כרטיס ICSC 0283) ומימן ברומי (ראו כרטיס ICSC 0282). מגיב עם דלקים ותרכובות אורגניות. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. מגיב עם מים וקיטור. זה מייצר נדפים רעילים וקורוזיביים של מימן פלואורי ומימן ברומי. מגיב עם כל היסודות הידועים, למעט חנקן, חמצן וגזים נדירים. 

נוסחה: BrF5
משקל מולקולרי: 174.9
נקודת רתיחה: ‎41°C
נקודת התכה: ‎-61°C
צפיפות יחסית (מים=1): 2.5
מסיסות במים : תגובה
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 44
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 6.1  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת האדים שלו. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר הינו קוקוזיבי לעיניים, עור ודרכי הנשימה. קורוזיבי בבליעה. שאיפת אדים עלולה לגרום לבצקת ריאות. ראו הערות. חשיפה עשויה לגרום למוות. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
עלול לגרום לפלואורוזיס כתוצאה מהיווצרות מימן פלואורי. להמשך ראו גם כרטיס ICSC 0283. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.1 חל"מ כ-TWA 

סביבה
 

הערות
מגיב באלימות עם חומרי כיבוי אש כגון מים.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
תסמינים של בצקת ריאות מתגלים לעיתים רק לאחר מספר שעות, והם מחמירים על ידי מאמץ פיזי. לכן מנוחה והשגחה רפואית הם הכרחיים.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018