« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
TIN(IV) OXIDEICSC: 0954 (אוקטובר 2004)
CAS #: 18282-10-5
EC Number: 242-159-0

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר.         במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.   

 יש למנוע פיזור אבק!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. 
עור   כפפות מגן.  יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. 
עיניים   יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן חלקיקים מותאם לריכוז החומר באוויר. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים . במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
 

אחסון
יש להפריד מחומרים מחזרים חזקים. 
אריזה
 
TIN(IV) OXIDE ICSC: 0954
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
אבקה לבנה או קצת אפורה  

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
מגיב באלימות עם חומרים מחזרים חזקים. 

נוסחה: SnO2
משקל מולקולרי: 150.7
נקודת המראה: 1800-1900°C
נקודת התכה: ‎1630°C
צפיפות : 6.95 גר/סמ"ק
מסיסות במים : אין 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
 

השפעות חשיפה לטווח קצר
עלול לגרום לגירוי מכנידרכי הנשימה. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר, במיוחד במקרה של אבקה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
שאיפה חוזרת או ממושכת של חלקיקי אבק עלולה לגרום להשפעות על הריאות. דבר שעשוי לגרום לפנאומוקוניוזיס שפיר (סטנוזיס). 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 2‏ מג/מ3, כ-TWA.
EU-OEL: 2 mg/m3 as TWA 

סביבה
הצטברות של החומר במערכת ביולוגית (ביואקומולציה) עלולה להתרחש בסרטנים. 

הערות
 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018