« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
חנקן דו-חמצניICSC: 0930 (אוקטובר 2013)
NITROGEN DIOXIDE
CAS #: 10102-44-0
מספר או"מ: 1067
EC Number: 233-272-6

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר אך מגביר בעירה של חומרים אחרים.    יש למנוע מגע עם חומרים בעירים.     במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את הגליל על ידי ריסוס במים. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!  בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. קוצר נשימה. סחרחורת. כאב ראש. תחושת צריבה. נשימה מאומצת. בחילה. התסמינים עלולים להופיע באיחור. ראו הערות.  יש להשתמש בהגנה על הנשימה, מערכת סגורה או אוורור.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. מתן חמצן עשוי להיות נחוץ. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות. תחושת צריבה. כאב. כוויות עור חמורות.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש לשטוף תחילה עם כמות גדולה של מים במשך 15 דקות לפחות, ולאחר מכן להסיר בגדים מזוהמים ולשטוף שוב. יש להעביר מיידית לטיפול רפואי. 
עיניים אדמומיות. כאב. כוויות חמורות.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  יש לשטוף עם הרבה מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 
בליעה כוויות בפה ובגרון.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: חליפת מגן כימית אטומה לגזים כולל מערכת נשימה עצמאית. אוורור. אין לספוג בנסורת או בחומר סופג דליק אחר. ש לסלק האדים עם תרסיס מים עדין. יש לנטרל את המים המשומשים עם גיר או סודה. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

cylinder;gasflam circlecorrskull;toxiccancer;health haz
סכנה
מכיל גז בלחץ; עלול להתפוצץ אם מחומם.
עלול לגרום או להגביר אש; מחמצן
קטלני אם נשאף.
גורם לכוויות חמורות בעור ולפגיעה בעיניים.
גורם נזק לריאות.
גורם נזק לריאות בחשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת ונשנית . 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 2.3; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 5.1 וגם 8 

אחסון
אוורור לאורך הרצפה. יש להפריד מחומרים בעירים וחומרים מחזרים. 
אריזה
 
חנקן דו-חמצני ICSC: 0930
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז אדמדם-חום או נוזל חום או צהוב עם ריח חריף. 

סיכונים פיזיקליים
גז זה כבד מהאוויר. 

סיכונים כימיים
החומר הינו מחמצן חזק. הוא מגיב באלימות עם חומרים בעירים ומחזרים. מגיב עם מים. זה מייצר חומצה חנקתית ותחמוצת חנקן. תוקף מתכות רבות בנוכחות מים. 

נוסחה: NO2
משקל מולקולרי: 46.0
נקודת רתיחה: ‎21.2°C
נקודת התכה: ‎-11.2°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.45 (נוזלי)
מסיסות במים : תגובה
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 96
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 1.58  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר הינו קוקוזיבי לעיניים, עור ודרכי הנשימה. חשיפה בריכוזים גבוהים עשויה לגרום לחנק עקב נפיחות בגרון. שאיפת אווירוזול או אדים עלולה לגרום לבצקת ריאות. ראו הערות. חשיפה לריכוזים גבוהים בהרבה מגבולות החשיפה התעסוקתית עשויה לגרום למוות. ההשפעות עשויות להתאחר. תופעות חמורות עלולות להופיע לאחר תקופה ממושכת ללא תסמינים. מומלצת השגחה רפואית. 

סיכון נשימתי
ריכוז הגז באוויר עלול להגיע במהירות רבה לרמה מסוכנת באובדן ההכלה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על הריאות. דבר שעשוי לגרום לתפקודים לקויים וירידה בהתנגדות לזיהום. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.2 חל"מ כ-TWA; ‏‏ קרצינוגניות: A4 (לא מסווג כמסרטן בבני אדם).
MAK: 0.95 mg/m3, 0.5 ppm; peak limitation category: I(1); carcinogen category: 3B; pregnancy risk group: D.
EU-OEL: 0.96 mg/m3, 0.5 ppm as TWA; 1.91 mg/m3, 1 ppm as STEL 

סביבה
 

הערות
The commercial brown liquid under pressure is an equilibrium mixture of nitrogen dioxide and the colourless nitrogen tetroxide (CAS 10544-72-6).
Non irritant concentration may cause lung oedema.
תסמינים של בצקת ריאות מתגלים לעיתים רק לאחר מספר שעות, והם מחמירים על ידי מאמץ פיזי. לכן מנוחה והשגחה רפואית הם הכרחיים.
יש לשקול נתינת טיפול מתאים בשאיפה (אינהלציה) על ידי רופא או גורם מוסמך.
יש לשטוף בגדים מזוהמים (סיכון אש) עם כמות גדולה של מים.
יש לסובב גליל דולף כך שהדליפה תהיה כלפי מעלה כדי למנוע בריחת הגז במצבו הנוזלי. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: O, T+; R: 8-26-34; S: (1/2)-9-26-28-36/37/39-45; הערה: 5 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018