« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
איזובוטאןICSC: 0901 (נובמבר 1998)
ISOBUTANE
CAS #: 75-28-5
מספר או"מ: 1969
EC Number: 200-857-2

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק באופן קיצוני.  תערובות גז/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. יש למנוע הצטברות של מטען אלקטרוסטטי (לדוגמא על ידי הארקה) כאשר החומר במצב נוזלי.  יש לנתק את האספקה; אם לא אפשרי ואין סיכון לסביבה, יש לתת לאש לשרוף את עצמו. במקרים אחרים יש לכבות עם תרסיס מים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את הגליל על ידי ריסוס במים. יש להילחם באש ממקום מוגן. 

   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה קוצר נשימה. חנק.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור במגע עם נוזל: כוויות קור.  כפפות מבודדות קור. ביגוד מגן.  במקרה של כוויות קור: יש לשטוף עם כמות גדולה של מים, אין להסיר בגדים. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים   יש להשתמש במשקפי מגן או במגן פנים.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.    

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! אוורור. יש לסלק כל מקור הצתה. לעולם אין להפנות סילון מים על הנוזל. הגנה אישית: מסנן אדים אורגניים בעלי נקודת רתיחה נמוכה מותאם לריכוז החומר באוויר. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 2.1 

אחסון
מוגן אש. קריר. 
אריזה
 
איזובוטאן ICSC: 0901
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז חסר צבע דחוס נוזלי עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
הגז כבד מהאוויר ועשוי לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. כתוצאה מזרימה, נענוע וכו' תתכן הווצרות מטען אלקטרוסטטי. 

סיכונים כימיים
מגיב עם מחמצנים חזקים, אצטילן, הלוגנים ותחמוצות חנקן. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: C4H10 / (CH3)2CHCH3
משקל מולקולרי: 58.1
נקודת רתיחה: ‎-12°C
נקודת התכה: ‎-160°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.6 (נוזלי)
מסיסות במים ב-20°C: אין
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 304
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2
נקודת הבזק: גז דליק.
נקודת הצתה עצמית: ‎ 460°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.8-8.4 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 2.8  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
אידוי מהיר של הנוזל עלול לגרום כוויות קור. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת הלב וכלי הדם. עשוי לגרום לתפקוד לקוי וכשל נשימתי. חשיפה ברמות גבוהות עשויה לגרום למוות. 

סיכון נשימתי
ריכוז הגז באוויר עלול להגיע במהירות רבה לרמה מסוכנת באובדן ההכלה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 1000 חל"מ כ-STEL.
MAK: 2400 mg/m3, 1000 ppm; peak limitation category: II(4); pregnancy risk group: D 

סביבה
 

הערות
יש לסובב גליל דולף כך שהדליפה תהיה כלפי מעלה כדי למנוע בריחת הגז במצבו הנוזלי.
האמצעים הנזכרים בסעיף "מניעה" מתייחסים לייצור, למילוי הגלילים ולאחסון הגז. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F+; R: 12; S: (2)-9-16; הערה: C 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018