« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
CAMPHECHLORICSC: 0843 (נובמבר 1997)
CAS #: 8001-35-2
מספר או"מ: 2761
EC Number: 232-283-3

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ פורמולציות נוזליות אשר מכילות ממיסים אורגניים עשויות להיות דליקות. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  ראו הערות.      יש להשתמש בקצף, אבקה, פחמן דו חמצני. אין להשתמש במים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. יש למנוע מגע ישיר עם מים. 

 יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה! בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה   יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. 
עור עשוי להיספג! אדמומיות.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן או במגן פנים.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה עוויתות. סחרחורת. בחילה. הקאות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לתת תרחיף של פחם פעיל במים לשתייה. יש לגרום להקאה (רק לאנשים שנמצאים בהכרה!). מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
אין לשטוף לביוב. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים ברי-אטימה. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1 

אחסון
יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים. יש לשמור בחושך. 
אריזה
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים.
מזהם ימי. 
CAMPHECHLOR ICSC: 0843
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
מוצק דונגי צהוב עד ענבר עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
מתפרק בחימום ובבערה. מתפרק בהשפעת אלקלי , אור שמש חזק וזרזים כמו ברזל. זה מייצר נדפים רעילים . תוקף ברזל . 

נוסחה: C10H10Cl8 (approx.)
משקל מולקולרי: 413.8 (ממוצע)
נקודת התכה: ‎65-90°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.65
מסיסות במים : אין
לחץ אדים, Pa ב-25°C‏: 53
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 14.3
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 3.3  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה באופן קל את העור . החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית. עשוי לגרום לרעידות ועוויתות. חשיפה ברמות גבוהות עשויה לגרום למוות. 

סיכון נשימתי
 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
החומר הוא מסרטן אפשרי בבני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.5‏ מג/מ3, כ-TWA; ‏ ‏1 מג/מ3 כ-STEL; ‏ (עור); ‏‏ קרצינוגניות: A3 (מסרטן מוכח בבעלי חיים, עם הקשר לא ברור לגבי בני אדם).
MAK: skin absorption (H); carcinogen category: 2 

סביבה
החומר עשוי להיות מסוכן לסביבה. יש לתת תשומת לב מיוחדת לאורגניזמים החיים במים, אורגניזמים יבשתיים וציפורים. הצטברות של החומר במערכת ביולוגית (ביואקומולציה) עלולה להתרחש באורגניזמים החיים במים. 

הערות
Decomposes before boiling.
Camphechlor is a reaction mixture of chlorinated camphenes containing 67-69% chlorine.
Use of this organochlorine pesticide should be discouraged, except where there is no adequate alternative.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
הממיסים הנושאים המשמשים בפורמולציות מסחריות עשויים לשנות תכונות פיזיקליות וטוקסיקולוגיות.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: T, N; R: 21-25-37/38-40-50/53; S: (1/2)-36/37-45-60-61 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018