« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
PENTABORANEICSC: 0819 (נובמבר 2019)
CAS #: 19624-22-7
מספר או"מ: 1380
EC Number: 243-194-4

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ עשוי להדלק באופן ספונטני במגע עם אוויר. דליק. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  מעל 30°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר. סיכוני אש ופיצוץ במגע עם חומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים. יש למנוע מגע עם חומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים. יש למנוע מגע עם משטחים חמים.   מעל 30°C יש להשתמש במערכת סגורה, אוורור וציוד חשמלי מוגן התפוצצות.  יש להשתמש בפחמן דו חמצני, אבקה ייעודית, חול יבש. אין להשתמש בחומרים אחרים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. יש למנוע מגע ישיר עם מים. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה כאב גרון. שיעול. בחילה. כאב ראש. ישנוניות. סחרחורת. חולשה. עוויתות. חוסר הכרה.  יש להשתמש במערכת סגורה או אוורור.   אוויר צח, מנוחה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות. ראו סעיף נשימה.  כפפות מגן.  יש לשטוף תחילה עם כמות גדולה של מים במשך 15 דקות לפחות, ולאחר מכן להסיר בגדים מזוהמים ולשטוף שוב. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  יש לשטוף עם הרבה מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה ראו סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. אסור לתת שום דבר לשתות. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! בשל אופיו הפירופורי של החומר, ניתן לקבוע את הנוהל לניקוי שפכים רק על כל מקרה לגופו. יש להתייעץ עם מומחה! 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
סכנה
עולה באש באופן ספונטני אם חשוף לאוויר
נוזל ואדים דליקים.
קטלני אם נשאף.
גורם לגירוי חמור בעיניים.
גורם לגירוי בעור.
עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה.
עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת
גורם נזק למערכת העצבים המרכזית וכבד.
גורם נזק למערכת העצבים המרכזית בחשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת ונשנית . 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 4.2; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
יש לאחסן במיכל מקורי בלבד. יש להפריד ממחמצנים חזקים, הלוגנים, חומרים בלתי תואמים אחרים ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. סגור היטב. מוגן אש. קריר. יבש. יש לשמור תחת אווירת חנקן. 
אריזה
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים.
אטומה לאוויר. 
PENTABORANE ICSC: 0819
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עם ריח חריף. 

סיכונים פיזיקליים
האדים כבדים מהאוויר. 

סיכונים כימיים
החומר עלול להצית באופן ספונטני במגע עם אוויר. מגיב באלימות עם הלוגנים, תרכובות הלוגניות, אמוניה, מים, מחמצנים ומתכות כגון אלומיניום. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. תוקף גומי וסוגים מסוימים של גומי סינטטי. 

נוסחה: B5H9
משקל מולקולרי: 63.2
נקודת רתיחה: ‎60°C
נקודת התכה: ‎-47°C
צפיפות (ב-0-4°C): 0.6 גר/סמ"ק
מסיסות במים : תגובה
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 0.42-98 ‏
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 22.8
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2.2
נקודת הבזק: 30°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ ~35°C ‏
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.3 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת האדים שלו, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר כנוזל מגרה באופן חמור את העיניים. החומר עלול להיות מגרה לעור ו לדרכי הנשימה. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית והכבד. עשוי לגרום לחמצת , פגיעה בכבד, עוויתות וחוסר הכרה. חשיפה לריכוזים מעל הגבולות החשיפה התעסוקתית עשויה לגרום למוות. מומלצת השגחה רפואית. ההשפעות עשויות להתאחר. ראו הערות. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על מערכת העצבים המרכזית. דבר שעשוי לגרום להשפעות התנהגותיות. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.005 חל"מ כ-TWA; ‏‏ 0.015 חל"מ כ-STEL.
MAK: 0.013 mg/m3, 0.005 ppm; peak limitation category: II(2) 

סביבה
אין נתונים. 

הערות
The symptoms of some effects do not become manifest until up to 48 hours later.
אזהרת הריח במקרה של חריגה מערך גבול החשיפה אינה מספיקה.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018