« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
MESITYL OXIDEICSC: 0814 (אפריל 2017)
CAS #: 141-79-7
מספר או"מ: 1229
EC Number: 205-502-5

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק.  מעל 25°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מעל 25°C יש להשתמש במערכת סגורה, אוורור וציוד חשמלי מוגן התפוצצות.  יש להשתמש בקצף עמיד לאלכוהול, אבקה, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. קוצר נשימה. כאב ראש. סחרחורת. ישנוניות. חוסר הכרה. דום נשימה ולב.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. 
עור עור יבש. אדמומיות. כאב.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה התכווצויות בטן. ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מערכת נשימה עצמאית. אוורור. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לאסוף את הנוזל הדולף למיכלים ברי-אטימה. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
סכנה
נוזל ואדים דליקים.
מזיק בבליעה.
רעיל בשאיפה
גורם לגירוי בעור ובעיניים
עלול לגרום ל גירוי במערכת הנשימה
חשיפה ממושכת או חוזרת עלולה לגרום נזק לאיברים .
עלול להזיק בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר.
מזיק לחי במים 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): III 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים וחומצות. אין לאחסן או להעביר במיכלים עשויים מפלסטיק או נחושת. קריר. יש לשמור בחושך. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
 
MESITYL OXIDE ICSC: 0814
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע צמיג עם ריח אופייני. נעשה כהה בעמידה. 

סיכונים פיזיקליים
אין נתונים. 

סיכונים כימיים
החומר עשוי כנראה ליצור פרוקסידים נפיצים . מגיב באלימות עם מחמצנים חזקים וחומצות. תוקף חומרי פלסטיק רבים ונחושת. 

נוסחה: C6H10O / (CH3)2C=CH-COCH3
משקל מולקולרי: 98.1
נקודת רתיחה: ‎130°C
נקודת התכה: ‎-41.5°C
ראu הערות.
צפיפות : 0.87 גר/סמ"ק
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-20°C‏: 3.0 ‏(בינונית)
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 1.2
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 3.4
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.03
נקודת הבזק: 25°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 340°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.4-10.1 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 1.7
צמיגות: 0.75 מ"מ²/שניה ב-20°C 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת האדים שלו ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים, העור ודרכי הנשימה. חשיפה לריכוזים גבוהים בהרבה מגבולות החשיפה התעסוקתית עשויה לגרום לאובדן הכרה . במקרה של בליעה, החומר עלול לגרום להקאה ועלול לגרום לדלקת ריאות משאיפה. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די מהר עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
החומר מוריד שומן מהעור, דבר שעשוי לגרום ליובש או היסדקות של העור. לחומר עשויה להיות השפעה על הכבד, הכליות והריאות. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 15 חל"מ כ-TWA; ‏‏ 25 חל"מ כ-STEL.
MAK: 8.1 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: I(2); skin absorption (H); pregnancy risk group: D 

סביבה
החומר מזיק לאורגניזמים החיים במים. 

הערות
Other melting points: -59°C .
שתיית משקאות אלכוהוליים מגבירה את ההשפעות המזיקות של החומר.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
יש לבצע בדיקת הפראוקסידים בטרם לזיקאק; במידה והם נמצאו, יש לחסלם.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: Xn; R: 10-20/21/22; S: (2)-25 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018