« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
STIBINEICSC: 0776 (נובמבר 2008)
CAS #: 7803-52-3
מספר או"מ: 2676

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק באופן קיצוני. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  תערובות גז/אוויר הן נפיצות. סיכוני אש ופיצוץ במגע עם אוזון או חומצה חנקתית.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות.  יש לנתק את האספקה; אם לא אפשרי ואין סיכון לסביבה, יש לתת לאש לשרוף את עצמו. במקרים אחרים יש לכבות עם תרסיס מים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את הגליל על ידי ריסוס במים. יש להילחם באש ממקום מוגן. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!  בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. כאב ראש. חולשה. נשימה מאומצת. בחילה. דופק חלש ובלתי סדיר. המוגלובינוריה.  יש להשתמש במערכת סגורה או אוורור.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. 
עור במגע עם נוזל: כוויות קור.  כפפות מבודדות קור.  במקרה של כוויות קור: יש לשטוף עם כמות גדולה של מים, אין להסיר בגדים. יש להעביר מיידית לטיפול רפואי. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 
בליעה      

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: חליפת מגן כימית אטומה לגזים כולל מערכת נשימה עצמאית. אוורור. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
סכנה
גז דליק באופן קיצוני.
קטלני אם נשאף.
עלול לגרום נזק לדרכי הנשימה ודם בשאיפה 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 2.3; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 2.1 

אחסון
מוגן אש. קריר. 
אריזה
 
STIBINE ICSC: 0776
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז חסר צבע דחוס עם ריח חריף. 

סיכונים פיזיקליים
הגז כבד מהאוויר ועשוי לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. 

סיכונים כימיים
מתפרק לאט בטמפרטורת החדר. מתפרק מהר ב- 200°C. זה מייצר אנטימון מתכתי ומימן. הדבר מגביר סיכון האש. מגיב באלימות עם כלור, חומצה חנקתית מרוכזת ואוזון. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: SbH3
משקל מולקולרי: 124.8
נקודת רתיחה: ‎-18°C
נקודת התכה: ‎-88°C
צפיפות יחסית (מים=1): 2.26 (-25°C)
מסיסות במים : קשה
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 4.4
נקודת הבזק: גז דליק. 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
אידוי מהיר של הנוזל עלול לגרום כוויות קור. החומר מגרה באופן חמור את דרכי הנשימה. החומר עשוי לגרום להשפעה על הדם. עשוי לגרום להרס תאי הדם. חשיפה לריכוזים מעל הגבולות החשיפה התעסוקתית עשויה לגרום למוות. מומלצת השגחה רפואית. 

סיכון נשימתי
ריכוז הגז באוויר עלול להגיע במהירות רבה לרמה מסוכנת באובדן ההכלה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.1 חל"מ כ-TWA 

סביבה
 

הערות
גבולות התפוצצות אינם ידועים בספרות, אם כי החומר בעיר ויש לו נקודת הבזק < 61°C.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
לא ניתן להצביע על יחס בין ריח לבין גבולות חשיפה תעסוקתית. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: Xn, N; R: 20/22-51/53; S: (2)-61; הערה: A, 1 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018