« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
אנטימוןICSC: 0775 (אוקטובר 2006)
ANTIMONY
CAS #: 7440-36-0
מספר או"מ: 2871
EC Number: 231-146-5

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר בתנאים מסוימים. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  חלקיקים עדינים מורחפים יוצרים תערובות נפיצות באוויר. סיכוני אש ופיצוץ במגע עם חומצות או הלוגנים.  אש גלויה אסורה. יש למנוע מגע עם חומרים מחמצנים, הלוגנים או חומצות.   מערכת סגורה, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות אבק. יש למנוע שקיעת אבק.  יש להשתמש בתרסיס מים, קצף, אבקה, פחמן דו חמצני.   

 יש למנוע פיזור אבק!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. ראו סעיף בליעה.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. 
עור   כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון עיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה כאשר מדובר באבקה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן. הקאות. שלשול.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן חלקיקים מותאם לריכוז החומר באוויר. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים ברי-אטימה. במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): III 

אחסון
יש להפריד ממחמצנים , חומצות, הלוגנים ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. 
אריזה
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
אנטימון ICSC: 0775
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
אבקה כסופה-לבנה זוהרת קשיחה שבירה גושים או אפורה כהה  

סיכונים פיזיקליים
התפוצצות אבק אפשרית אם בצורת אבקה או בצורה גרגירית, מעורבב עם אוויר. 

סיכונים כימיים
בבעירה מייצר נדפים רעילים של antimony oxides (see ICSC 0012). מגיב באלימות עם מחמצנים, חומצות, הלוגנים ואבקות מתכות . לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. מגע עם חומצות עשוי ליצור גז רעיל (Stibine - ראו כרטיס ICSC 0776). 

נוסחה: Sb
משקל אטומי: 121.8
נקודת רתיחה: ‎1635 °C
נקודת התכה: ‎630 °C
צפיפות : 6.7 גר/סמ"ק
מסיסות במים : אין 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת התרסיס שלו. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
עלול לגרום לגירוי מכניהעיניים. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עם העור עלול לגרום לדרמטיטיס ובמיוחד כאשר העור חשוף לנדפים. לחומר עשויה להיות השפעה על הריאות. דבר שעשוי לגרום לפנאומוקוניוזיס . 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.5‏ מג/מ3, כ-TWA.
MAK: (including its inorganic compounds, except stibine): carcinogen category: 2; germ cell mutagen group: 3A 

סביבה
 

הערות
Other boiling points: 1325°C, 1440°C, 1587 °C, 1750°C.
The recommendations on this card apply only to metallic antimony.
ראו כרטיס / כרטיסים ICSCs 0012, 0220, 0776 ו1224. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018